Indriel Body & Soul

Transe-Kanalisering

Alle som ønsker en kanalisering må stå på min venteliste og jeg deler ut timer etter den. Det er pr i dag ca 4 uker ventetid på disse timene. Vil du ikke vente eller  Trenger du akutt veiledning?  Prøv en veiledningstime. Les mer HER

HVA ER KANALISERING?

En kanalisering er en formidling fra en høyere bevissthet som har som mål å hjelpe oss i vår uvikling og velbefinnende på alle nivåer. Det er en sterk spirituell overtone i det som formidles. Du gis et puff i din personlige og åndelige utvikling, og et løft på alle vibrasjonsnivåer. De som søker en kanalisering er gjerne på åndelig søken og trenger svar eller en bekreftelse på de svarene de allereda har i seg selv. Jeg gjør kanaliseringer med største alvor og respekt. Å få en kanalisering bør også tas i mot med respekt og alvor. Det skal ikke tas lett på. Trenger man svar på mer trivielle ting er kanskje en veiledning mer riktig.

Å kanalisere er en gave. Jeg er en av de veldig få transemedium som formidler mange ulike høyere bevissheter. Jeg kanaliserer en lang rekke av dem som mange kaller for «engler og mestre».

Mine evner er medfødte og allerede i svært ung alder opplevde jeg  en kontakt og en kommunikasjon med den andre siden, med de høyere bevisstheter som jeg så på som ulike lysvesen, jeg kalte dem » de besøkende»

For meg var det som å gå på en slags skole der jeg fikk en mengde informasjon og opplæring. Jeg fikk også vite at jeg hadde en oppgave som formidler og at jeg skulle hjelpe mennesker. Jeg opplevde at jeg kjente de besøkende godt.

Jeg følte tidlig et seriøst ansvar over å skulle ha en slik rolle i det å vekke enkeltmennesker opp til sitt høyeste potensiale. Jeg kjente tidlig på frykten for ikke å klare det, være god nok.  Men nå ser jeg på det på som en gave jeg er takknemlig over å ha.

Det er en gave for meg, når jeg ser hva det jeg formidler har ført til for mange. Den vakreste gaven man kan få er å være vitne til forandring, transformasjon og fremgang i andres liv. Deres glede er min glede. Jeg har vært så velsignet at jeg har vært med på å hjelpe mange mennesker.

HVA ER ET TRANSEMEDIUM?

Det som kjennetegner et transemedium er at mediumet har evne til å sette seg i transe og la sitt ego tre til side for å slippe inn høyere bevisstheter, kunnskap og informasjon som det ellers er vanskelig å få tilgang til. Ens egen bevissthet viker og man blir fyllt av en ånd eller høyere bevissthetsformer som kommuniserer direkte gjennom mediumet.

Jeg er et transemedium, I en kanaliserings- session blir mitt jeg satt i bakgrunnen og du kan få direkte kontakt med bevisstheter som engler, mestre og guider som møter deg i en meningsfylt direkte kommunikasjon.

Mine evner til å være et transemedium var tilstede allerede da jeg var liten. Evnen har blitt øvet opp via direkte «undervisning»  fra mine besøkende. Mange lurer på hva som skjer under en slik session og hvordan jeg får det til.  Det er  ikke så lett å svare på slike spørsmål, fordi det som skjer når jeg kanaliserer, er såpass automatisert at det skjer mer eller mindre av seg selv. Jeg tenker ikke bevisst på hva jeg skal gjøre, jeg bare lar det skje.

Jeg puster, fokuserer, går ned på thetanivå, og så skjer det av seg selv. Å kanalisere er en av mine livsoppgaver i dette livet. Jeg har alltid fått støtte fra den andre siden og erfaringer jeg har trengt for å bli den jeg er i dag. Jeg er dypt takknemlig for dette!

Transekanalisering er den reneste formen for kanalisering. All formidling fra andre bevissthetsnivåer kan kalles kanalisering og det skjer på ulike måter.  Det vil  alltid være en fare for at budskapet farges i ulike grad av den som formidler.

Ved transekanalisering unngår vi denne problemstillingen. Jeg hadde evnen med meg inn i dette livet. Jeg har altså brukt den i flere tidligere liv; blandt annet som Phytia, Apollons orakel i Delphi. Evnen i dette livet, utviklet seg gradvis via informasjon/undervisning fra «de besøkende» opp igjennom livet; samt skreddersydd livserfaring, bevisstgjøring, utallige telepatiske foredrag om natten, trening og jevnlige oppgraderinger av mine energier. Jeg har bare blitt vekket tiil noe jeg allerede kunne og det er den beste form for utdannelse, slik jeg ser det.

HVORDAN FOREGÅR EN KANALISERING?

Jeg har valgt å gi todelte seanser for at du skal få en  mest mulig helhetlig opplevelse. En kanaliserings seanse hos meg; vil først inneholde selve transen og budskapet.
Du vil oppleve at stemmen/stemmeleiet/ dialekten blir  forandret. Det er naturlig siden det ikke er jeg som snakker. Dialekten kan sammenlignes med et gammelmodig bokmål. Noen sier at det høres  litt » bibelsk» ut.

Det forekommer også ord på andre språk. ( b.l.a. language of light, arameisk, engelsk) Lydhealing, lysveving osv. De budskap som gis i en slik kanalisering, er svært personlige og ment til hjelp i utvikling av den som er tilstede. Jeg vil beskrive budskapet som en svært helhetlig form for kommunikasjon. Det kommuniseres til kropp, sinn og ånd, og energien som formidles underveis er healing i seg selv.

Det fortelles at å være i nærheten av en opplyst person, en guru osv, virker oppløftende på menneskers energi. Jeg er ingen opplyst person, men bevissthetene jeg kanaliserer er på et slike nivå om ikke høyere. Tilbakemeldinger jeg får, er at seansen har en slik virkning.

Hvem som kommer igjennom til deg i en seanse er ikke tilfeldig. Det velges nøye ut fra hvilken energi du trenger tilført; for å vokse og utvikle deg og hvilket tema av livet de ønsker å hjelpe deg med. Alle vil få det de trenger fra det ståstedet de befinner seg på.

– Informasjonen man får, er alltid med på å bringe helhet til ditt liv. Det kan helbrede følelser, mønstre og gi deg forståelse og innsikt i deg selv. «De»  vet hva vi trenger, de formidler seg gjennom  ord og energi slik at du hjelpes der du er og får et dytt i rett retning.

Forandring skjer, noen ganger som ved et trylleslag, andre ganger via en prosess som starter. Tar du en kanalisering følger ansvar med. Du sier JA til å komme deg videre. Da må du være forberedt på at det du ber om vil du kunne få. Jo mer bevisst du tar tak i informasjonen som gis deg og blir en medskaper i din egen forandring, jo raskere skjer forandringen .

Mange forteller at de opplever at mye av forarbeidet allerede er gjort for dem, at det er som å begynne å gå på en nybrøytet vei eller så i allerede pløyd jord. Mange lytter på budskapet igjen og igjen og oppfatter stadig noe nytt, noen føler at opptaket av seansen virker som ren treapi og at de lærer mer hver gang de hører på opptaket.

Det tilføres som oftest også ekstra energi i løpet av seansen i form av f.eks: høyning av vibrasjoner, åpning av blokkeringer og  kutting/fjerning av negative energetiske bindinger, rensing av energifeltet, samt det igangsettes auratransformasjoner. Denne energi delen fungerere som en svært kraftfull healing og har direkte sammenheng med det budskapet som er gitt.

Det har forekommet helbredelser i kanaliseringer. Både fysiske og psykiske. Noe jeg ser på som mirakler. Det er imidlertid ikke noe jeg kan hverken love eller garantere alle, da det ikke er opp til meg!

Den første delen av kanaliseringen har altså innhold som kan gi deg bevisstgjøring, personlig og åndelig utvikling, oppgradering og healing.

Det er viktig å understreke at det er en universell lov som garanterer at din frie vilje eller din livsplan aldri kan krenkes eller forandres ved en kanalisering. Alt vil selvfølgelig være i tråd med den planen som er for deg og ditt liv. Du får bare det lille dyttet du trenger for å bli alt du er ment å være og hjelp der du står fast. Det vil alltid være helt opp til deg selv hva du velger å gjøre med det som blir gitt deg i en kanalisering.

Den andre delen av seansen er det jeg kaller en spørsmålsdel. I denne delen er det DU som velger tema og kan spørre om det du ønsker å vite. I denne delen er det JEG som kommuniserer med deg. Jeg er fremdeles i en endret bevisshetstilstand, men ikke lengre i transe. Svarene kommer til meg i form av at jeg hører eller ser (bilder og ord), og/eller via følelser/ fornemmelser. Man kan sammenligne det med at jeg ser som et drømme/ symbolspråk.

Jeg får en forståelse og kan da utdype og gi deg svar ut fra det. I denne delen kan jeg også forklare eller utdype detaljer fra det du ble fortalt i budskapsdelen, hvis det er ønskelig. Jeg kan gi informasjon om tidligere liv,  jeg ser da disse som en ”film” fra dine tidligere liv. Det vil alltid være liv som på en eller annen måte påvirker den du er i dag.  Kan forklare problemer/ angst osv. Jeg kan se / scanne kroppen din og se etter helseutfordringer og komme med anbefalinger og råd. Henviser alltid til lege om jeg ser noe som trenger en leges tilsyn eller oppmerksomhet

. Jeg gir ingen diagnoser, men kan be deg søke lege for å få undersøkt det jeg får opp. I denne delen kan du selvfølgelig også spørre om alt som har med ditt nåværende liv å gjøre, om relasjoner, jobb, konflikter, Jeg kan se dine hjelpere osv. Du kan kort sakt spørre om alt du måtte trenge å vite noe om eller få råd i forhold til.

Jeg får til en hver tid de svar jeg har lov til å formidle. Det er ikke alt vi skal vite. Jeg vil imidlertid ALDRI svare på spørsmål ang meget alvorlig sykdom eller spørsmål som har med tidspunkt for dødsfall å gjøre, enten det gjelder deg selv eller andre.

Jeg ser heller ikke lottotallene, dessverre for meg selv…

Siden jeg er et medium er det også mulighet til å kunne få kontakt med avdøde. De kan dukke opp av seg selv underveis eller du kan spørre etter den du ønsker å komme i kontakt med.

Jeg sitter med øynene mine lukket hele seansen igjennom, for ikke å vekkes fra transen eller miste fokus/ konsentrasjon. Jeg merker ikke tiden underveis. Jeg holder derfor på så lenge jeg klarer.

En seanse kan derfor vare alt fra en til to timer.  Gjennomsnittstid er en time og 15 min. Prisen gjelder pr seanse, ikke pr time. Seansen tas opp via en digital stemmeopptaker og opptaket får du med deg på cd eller minnepinne.

Velger du minnepinne tar jeg kr 75,- ekstra, som er kostpris.  Har du ikke mulighet til å reise hit kan du få kanalisering pr tlf. Det fungerer like bra og opptaket samt faktura blir sendt deg via posten. Jeg jobber mest via telefon for tiden og har gode tilbakemeldinger på det. Bor du langt unna, er dette et like godt alternativ.

Jeg er svært seriøs og  garanterer deg kvalitet på det jeg formidler!

Velkommen skal du være!

Ta kontakt