Indriel Body & Soul

Stikkord: overføring

Tema: Projeksjon

Innenfor psykologi og den alternative verden er projeksjoner et kjent fenomen. Men hvor sikre kan vi være på at det alltid er den andre part som projiserer?

Les mer»