Indriel Body & Soul

Kategori: Lymfødem-lipødem

Tema Lipødem

Lipødem er en arvelig sykdom som ikke har noe å gjøre med hva du spiser, eller hvordan du trener. Har du lipødem er du ikke «bare feit!» Mange kvinner med lipødem lider pga den stigmatiseringen som ofte skjer. I dagen samfunn er idealet å være så tynn som mulig. Man[…]

Read More »