Indriel Body & Soul

Stikkord: selvinnsikt

Ettertanke og oppmerksomhet

Tid for ettertanke, tid for oppmerksomhet!

For tredje gang har vi markert 22 juli siden det unevnelige hendte. Denne datoen vil for alltid være som et blødende sår for oss nordmenn, og spesielt da for de berørte og etterlatte etter terroren i Oslo og på Utøya. Nå står vi foran en ny trussel. Hele Norge er i beredskap. Vi ser daglige grusomheter fra Syria og Gaza. Hva nå?

Les mer»

Tema: Projeksjon

Innenfor psykologi og den alternative verden er projeksjoner et kjent fenomen. Men hvor sikre kan vi være på at det alltid er den andre part som projiserer?

Les mer»