Indriel Body & Soul

Fra bloggen

Shiva

11 viktige innsikter fra Lord Shiva for et bedre liv

Jeg mediterer på ulike måter alt etter hva jeg vil oppnå med meditasjonen. Stillhet i mitt indre rom eller reiser i en annen virkelighet. Visualiseringsmeditasjoner er for meg en måte å arbeide med underbevisstheten på og oppnå innsikt. Jeg opplever at slike meditasjoner er svært lik drømmer i sin symbolikk, bare mer klare og virkelige. Under slike meditasjoner får jeg ofte overraskelser, opplever ting jeg i det hele ikke hadde forventet. Jeg tror visdommen i oss hele tiden bare lengter etter å hjelpe oss på vei. Vise DEG neste skritt på din vei. Meditasjon minsker stress, bringer balanse til både følelser og tanker, og ikke minst kontakt med ditt innerste selv.

For noen uker siden opplevde jeg noe som var ganske sterkt for meg. Jeg skal ikke komme med personlige detaljer, for det handler om meg, men jeg vil dele den inspirasjonen som fulgte etter denne meditative reisen.  Jeg opplevde et møte med en overjordisk mann med sort hud. En type hudfarge jeg hverken har sett i denne verden eller helt kan beskrive med ord. Huden var like blå som den var sort og så ut til å lyse innenfra. Det som satte meg helt ut var at jeg følte jeg kjente ham på etveldig dypt plan. Han presenterte seg som Lord Shiva. Det jeg forsto er at Shiva og Kristus er en og den samme. Aspekter fra den samme kilden.

Men jeg nevner i samme åndedrag at dette er min personlige opplevelse og jeg har ikke noe som helst annet grunnlag for å si akkurat dette.

Jeg har ikke hatt noen spesiell tilknytning til Hinduismen i dette livet, annet enn at jeg har sett på Ganesha som et fint symbol for kreativitet, men det må nevnes at jeg har minner som innebærer denne religionen, fra det som for meg er et tidligere liv.

Det var en sterk og svært opplysende opplevelse for meg personlig, men vet egentlig lite om Lord Shiva, og det gjorde at jeg ble nysgjerrig på hva han representerer i Hinduismen. Og det jeg fant inspirerte meg til å skrive og dele dette med dere.

Shiva er en del av treenigheten som også  inkluderer Brahma og Vhisnu. Shiva er Guden for skapelse, destruksjon og fornyelse, men også meditasjon, yoga og kunst. Shiva er far til Ganesha.

Lord Shiva som også er kalt Viswanathan (lord of the universe) har mange fasetter ved sin personlighet, han er uten form, ubegrenset, uforanderlig, det høyeste universelle prinsipp, den uforanderlige, permanente høyeste virkelighet. Han er også demonenes ødelegger.

Denne guden er dermed svært lik vår kristne treenighet Gud, Jesus og den hellige ånd. Hvis vi tenker på Gud som prinsipp i de fleste religioner også hvordan store Ånd eller Gitche Manitou beskrives, så er det likhetstrekk/ likheter man ikke kommer utenom.

Jeg kan ikke befri meg fra å tenke at vi mennesker har skapt gud etter vårt bilde, slik vi forstår ham. Selv om det står i bibelen at Gud skapte oss i sitt bilde. Jeg tror mennesket forsøkte å forstå det gudommelige slik at det blir begripelig, og beskrivelsene og personifiseringene har vokst frem fra det. Så hvis vi alle kunne legge bort våre ego og behov for å eie sannheten, ville vi kanskje utvide våre horisonter litt. For uansett kan vi finne dyp visdom i alle skrifter fra alle religioner og visdomstradisjoner. Jo mer vi søker, jo mer finner vi. Og jo større blir vårt perspektiv. Det er i alle fall min mening.

Shiva er ofte kalt «Devo ke Dev-Mahadev».  Den milde og rolige guden som kan forvandle seg til en ødelegger. Med sine mange skygger i personligheten er han den hinduistiske Guddommen som virkelig kan lære oss visdom om livet.  Vi er kjent med de ti bud, men Shiva bringer oss 11 prinsipper som vi mennesker også kan lære mye av.

De ord som spontant kom til meg mens jeg koblet meg på energien i disse innsiktene, er tilføyd i kursiv under hver innsikt. Håper du finner det interessant og inspirerende:

1. Omfavn din skjebne, men tolerer aldri ondskap

Lord shiva var ødeleggeren av all ondskap. Han tolererte aldri urettferdighet. Slik er budskapet at vi skal møte vår skjebne med åpenhet, lære av det. La det som skal komme, komme. Vær forberedt, for alt har en mening.  Vi oppfordres likevel til å ha nulltoleranse for all ondskap. Både den vi ser i verden, i andre og den vi møter i oss selv. Vi bør bestrebe oss å være rettferdige selv og bekjempe all urettferdighet. I verden i dag er det mye ondskap, og 1% av vedens befolkning sitter på de største verdiene. Det finnes mat nok til alle mennesker. Den ene presidentkandidaten i USA (nevner ingen navn…..) Har kommet så langt ved å være ubehøvlet, diskriminerende og «ond» og vinner på det….

Vær en kriger i ditt eget liv, din skjebne er både din venn og din fiende som former deg. Livets vei er din slagmark hvor de største seierne er de du vinner over deg selv. Vær modig, vær god og la rettferdigheten skje i alt.

2. Selvkontroll er nøkkelen til å leve et fullt og helt liv.

Selvkontroll er nøkkelen for å lede tanker, følelser og handlinger på din livsvei. Du kan miste fokus på de viktige tingene om du lar avhengighet, begjær og lyster styre deg. En lysets kriger kan ikke seire over seg selv uten selvkontroll. Det er viktig at hjerte og sinn er samstemte på veien mot målet. En stor forskningsrapport, gjort over år i New Zeeland, viser at den viktigste faktoren et barn kan ha for å kunne lykkes i livet, er evnen til selvkontroll/selvbeherskelse…

Led deg selv gjennom mørket, led deg selv gjennom lyset. Den som kjenner seg selv vil alltid se veien. Den som lytter til seg selv vil alltid vite. Den som tøyler sine følelser og begjær kommer dit man vil. Det er tid for å handle og en tid for å bie. Det er en tid for å lytte og en tid for å tale. Den som er vis vet. Den som holder tilbake planlegger veien, strategen vinner ethvert slag. Slik er seierherrens vei.

3. Bevar roen uansett og fortsett videre.

Shiva ble kalt for en «Maha Yogi» fordi han mediterte for at universet skulle være i balanse. Han lot seg bare forstyrre av ekstreme årsaker, ellers ville han alltid befinne seg i en meditativ tilstand. En som er rolig og behersket i en stresset situasjon vil alltid finne den beste strategien for å løse et problem. Energiene påvirker hverandre, om en bevarer roen vil den roen også roe ned andre. Om to stykker i en konflikt mister beherskelsen kan konflikten eskalere. Den som ikke lar tanker og følelser løpe av med seg kommer best ut av vanskelige situasjoner.

Hvil i det stille havet av sinnro. Den som er balansert i seg selv vil ikke merke mer enn krusninger på havet selv i den sterkeste storm. Fordi den som er i kontakt med seg forstår at han er havet og havet er han. Bølgene vil ikke skade, ei heller stormen. Slik vil den som bevarer sin sinnsro stilne den sterkeste storm. Det som er balansert vil aldri rokkes ved.

4. Materielle ting vil aldri bringe varig lykke

Lord shiva hadde få eiendeler, akkurat som Jesus, foretrakk han å eie lite. Jo mer man eier, jo mer eier tingene deg. Virkelig lykke finner man i «de små ting» hendelser, relasjoner og erfaringer.

For hvem trenger å styres av sitt begjær etter ytre ting, etter å eie stadig mer? Veien bort fra sjelen og mot ødeleggelse, er belagt med gylne skatter. Den som tror at man kan eie det hele og bevare sin sjel kjenner slett ikke Gud. Mye avler lengsel etter mer, og den vei bærer deg lengre og lengre vekk fra det som var ment for deg. Den som eier mangt og meget risikerer dermed å miste seg selv. Ingen som er i flyt med det gudommelige vil noen gang mangle noe.

5. Lær deg å transformere negativitet på en god måte

En type gift kalt «Halahala» dukket opp i havet og bare Shiva kunne absorbere den. Han drakk all giften og transformerte den.

Vi kan ikke gå igjennom livet uten å møte motgang, smerte, sorg eller annen negativitet. Det beste vi kan gjøre er å bli bevisst «giften i vårt hav» og transformere den på en god måte. Gjenkjenne, forstå, sette ord på, og gi slipp er en enkel oppskrift på en transformasjons prosess.

Den som sover synder! Synd er ordet for alt som er i ubalanse. Den som har sine øyne åpne men likevel sover, vil aldri se det som er ubalansert i ens liv. Sover du er du en synder, en synder mot deg selv. Bare den som har sine øyne åpne og er våken, våken nok til å kunne se, og vil også oppdage. Den som oppdager vil gjenkjenne og finne. Den som gjenkjenner og finner, vil ha mulighet til å forstå, helbrede og gi slipp. Så hør: Den som er våken, synder mindre. Den som er helt våken synder ei.

6. Begjær fører til besettelse og besettelse fører til ødeleggelse

Shiva hadde frigjort sine begjær og ble aldri oppslukt/ besatt av noe eller noen, viste dermed den friheten som er mulig å oppnå. Begjær fører til besettelse og selvdestruktivitet.

Hvorfor vandre på en knivsegg av begjær, der du når som helst kan falle ned i en tilstand av besettelse og selvdestruksjon. Den som lar seg besette av noe eller noen, er ikke lengre seg selv. Jo lengre vekk fra deg selv du lar deg falle, jo mer sårer du din sjel. Når kjærligheten kaller følg ham men roper begjæret i sin lyst for å lokke deg, skal du lukke dine ører. Lytt til ditt hjerte for det er rent. Egoet kaller og lokker deg og begjæret er dets lokkemiddel. ER du sterk nok til å tøyle ditt begjær er du en sann lysets kriger.

7. Respekter din bedre halvdel

Shiva var «Ardhanarishwar» en todelt androgyn form. Kvinnelig og mannlig i ett. ( Fader/moder Gud) Hans andre halvdel var Parvati. Han behandlet alltid Parvati med den største respekt og omsorg.  Hun var hans «shakti» (Kraft, personifiseringen av det gudommelige feminine prinsipp) og veldig viktig, han ga henne den posisjon hun rettmessig fortjente og behandlet henne godt. Hun var en del av ham selv.

Vi er alle ett og alt vi gjør mot andre gjør vi mot oss selv. Gjennom å handle fra hjertet i kjærlighet og respekt, vil vi få kjærligheten til å vokse. Bare ved å gi respekt vil vi kunne fortjene respekt.

Det perfekte forhold er det der kvinnen og mannen er hele og likeverdige. Gjensidig respekt er en selvfølge. Med likeverdighet menes at de to er ett og det samme, likevel med sine helt ulike roller og oppgaver i forhold til hverandre. Når dette respekteres og det ikke lengre er en kamp om energien, vil energiutvekslingen bli likeverdig og kjærlig og det som skapes er den ultimate samskapte energi som løfter begge dit de skal. Det er i denne formen man hjelper hverandre til utvikling. Frem mot maskulin og feminin balanse i deg selv. Det hellige alkymistiske ekteskap.

8. du må kontrollere ditt ego og gi slipp på stolthet

Shiva bar sin «trishul» en slags gaffel lik den Neptun også bar. Shiva brukte denne for å holde sitt ego i sjakk. Han lot aldri egoet ta over for hans høyeste potensiale. Han ville heller aldri tolerere andres ego. Stoltheten er egoets reaksjon, og stolthet kan hindre deg på mange måter og isolere deg fra mennesker du f. eks: kanskje bare kunne bedt om unnskyldning til eller gitt en ny sjanse.

Ditt ego er det eneste som forhindrer deg fra å oppnå utvikling. Det er ditt ego som kommer imellom dine mål og drømmer, gjør deg til en person med mindre kjærlighet. Hvis du kan la ditt ego bli din veileder, ikke din hersker, når du er den som leder deg selv, vil du finne ditt høyeste potensiale.

9. Gjør grundige undersøkelser på ting du ønsker å begi deg ut på

Ganges flyter fra universet og kommer til verden gjennom Shivas oppsatte hår.Den symboliserer enden på all uvitenhet. Vann symboliserer følelser og renselse. Jeg tenker at via kronesenteret på toppen av hodet har vi tilgang til universell energi og visdom. Vannet ( følelser/ tanker/ inspirasjon) renner via kronesenteret, og forsterkes i håret ( spirituelle antenner) og ut i verden ( din bevissthet). Sterk symbolikk!

Ta imot all inspirasjon, alle tanker og følelser med åpenhet. Forstå deg selv, og forstå verden på en mer helhetlig måte. Kjenn deg selv og vit hva du trenger og hva som er bra for deg. Sjelens behov er de eneste ekte behovene. Overvei alt du begir deg ut på, kjenn etter hva du vil og hva du blir inspirert til å gjøre. Kjenn også etter hva som ikke riktig å gjøre for deg på din livsvei. Å benekte fakta eller være i benektelse tjener ingen hensikt. Det fører til stillstand og tap av energi

10. Forstå at alt er midlertidig

todelt-gud

Alt i naturen og i menneskekroppen, alle prosesser, tanker, følelser, alt har sine ulike sykluser og er dermed foranderlige. Det som skjer i dag vil ikke vare evig.  Tiden er som en strøm, man kan si at den kommer eller går, uansett vil man ha rett. Hvert øyeblikk kan ses på som et NÅ, men også nået glir videre og et nytt NÅ kommer. Den som er forberedt på slike forandringer, de som klarer være i kontakt med sin egen flyt og la seg flyte med, vil ha muligheten til å skape magi i livet. Da vil man kunne bruke bevisstheten til å oppleve alle fasetter og alle forandringer i eget liv.

Vær som løvet som flyter i elven, det som tillitsfullt lar seg føre ned strømmen, forbi fosser og stryk og plutselig, helt plutselig blir vannet stille og bladet flyter uskadd i kulpen. La din livsvisom være denne: Ha tillit selv om alt er i kontinuerlig forandring, om du finner din egen flyt og flyter med i universets evige strøm av lærdom, vil du alltid ha muligheten til å komme dit du er ment å være.

11. Dans

Shiva er lord av dans. Hans Tandava er et billedlig symbol på de viktigste manifestasjoner av den evige energi. Shiva’s Tandava blir beskrevet som en energisk dans som er kilden til skapelsens syklus, bevaring og oppløsning. De kosmiske sykluser av skapelse i dansen er:

Srishti – Skapelse, evolusjon

Sthiti – ivaretagelse, støtte

Samhara – Ødeleggelse, evolusjon

Tirobhava – illusjon

Anugraha – Frigjøring, nåde

Livet er en dans, universet har sin rytme, hver frekvens har sin tone sin farge. Finn rytmen i deg selv, lytt til rytmen i universet,  flyt og dans din egen skapelsesdans av glede. Dans for å påkalle guder eller kraft har fantes til alle tider. Dans skaper balanse i alle ting. Dans for å hylle gleden over livet.

 

Ønsker akkurat DEG en velsignet vakker dag !

 

Lotusblomst

 

 

 

 

 

 

 

2 comments

  1. Koste meg mens jeg leste dette. Utrolig bra skrevet.
    Jeg har alltid sett likhetene mellom Kristendommen og Hinduismen, og er helt enig i det du skriver, at vi ofte opplever og ser Gud i vårt bilde. Eller et bilde som vi forstår. Det er nok derfor hinduismen har mange forskjelliger Guden og gudene våre har forskjellige former og utseende.

    Tusen takk for en fin blogg post.

    1. Tusen takk Richa, det var veldig hyggelig å høre 🙂 Jeg koste meg og var inspirert da jeg skrev det også 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *