Indriel Body & Soul

Fra bloggen

ord for dagen

ORD FOR DAGEN

Mange spør meg hva de skal gjøre for å gjøre dagen god. Om jeg har noen tips, noen ord for dagen?

Vel, det er mange måter å gjøre dette på og vi er alle ulike individer, og har individuelle preferanser i forhold til hva som fungerer og ikke. Det er også forskjellig hvor enkelt det er å løfte sitt humør og stille negative tanker.

For noen er det nok å bare bevisstgjøre seg, for andre trengs det litt mer innsats til for å få resultater. Særlig hvis dagsformen ikke er særlig god eller man kjenner at humøret tynger og drar oss ned. Det er også svært forskjellig hva man kan få til eller slik mange tenker: «har tid til» på morgenen. Jeg tror det ganske enkelt handler om valg, prioriteringer og disiplin.

Noen begynner arbeidsdagen grytidlig, andre har mer fleksibel arbeidstid. Noen føler at de ikke har tid i løpet av dagen mens andre har tid. Det å ta seg tid til en stille stund for fokus, stille inn vibrasjonene eller energiene, eller hva du velger å kalle det, trenger ikke være komplisert. Det kompliserte er ofte bare en forestilling.

Når jeg sier stille inn, mener jeg å konsenterere deg innover i et sentrert fokus, der du er i kontakt med deg selv, din indre hensikt, ønske og vilje. Slik kan man bli mer bevisst og fokusert på det å holde seg i et positivt fokus.

Uansett hva man måtte mene og tro, er vel ingen uenig om at det å ha et positivt fokus og en vennlig holdning er godt for så mangt. Man kan meditere, kontemplere, være mindful. det er mange måter å komme dit på.

Jeg gjør det enkelt, for jeg tror at tingene ikke nødvendigvis trenger være så kompliserte. Ikke når det gjelder det spirituelt liv heller. Det enkleste er ofte det beste. Jeg foretrekker å leve et liv der en praktisk spiritualitet blir en naturlig del av hverdagen, så naturlig som mulig. Det å glede meg over de små ting, være takknemlig og ha respekt og ærefrykt for alt som er. Det er en god grunnholdning.

Jeg blir som et barn når jeg er ute i naturen og begeistres over alt jeg ser og opplever. Det trenger ikke være mer komplisert enn det.

Hvor lang tid trenger man daglig ? Noen minutter hver dag, har alle som vil, tid til. Det er faktisk nok.

Det spiller egentlig ikke noen rolle når på dagen du gjør det. bare gjør det når du kan. Det viktigste er at du gjør noe. Tidspunktet som passer deg best, er best for deg. Kanskje er det når ungene er ute av huset eller når du har kommet på jobb, før du starter med dagens gjøremål. For deg som er hjemme med små barn, er det kanskje når barnet sover ? Andre har muligens en ettermiddags -stund, eller en stund på kvelden før man legger seg.

Det viktigste er at det ikke blir noen krav eller regler. Det finnes sikkert mange meninger om akkurat det, men det er bare du som vet hva som er best for deg.

Poenget med å finne DIN tid er at fokuset ditt akkurat da, blir optimalt.

Jeg er så heldig at jeg kan velge om jeg vil ta det på morgenen eller om kvelden. Jeg veklser på det, alt etter som. Noen dager lar jeg det være.  Mange ganger er det dagsformen som råder. Alle har hørt om det «å stå opp med feil fot»

Står jeg opp og kjenner at ingenting stemmer og at dette blir en » tung » dag. Da går jeg rett og slett og legger meg igjen, finner roen, puster dypt og rolig og nullstiller meg. -Så, når jeg kjenner at jeg befinner meg i » vater» igjen. DA står jeg opp, denne gangen med «rett» fot !

Andre ganger har jeg en stille stund på kontoret mitt, hvor jeg tenner lys og kontemplerer eller mediterer.  Noen ganger når jeg legger meg, setter jeg en stemning/ intensjon for dagen etter.  Dette virker for meg.

Alt vi gjør handler om valg, også det å velge hvilke holdninger man vil ha. Tusen tanker raser igjennom hodene våre hver dag. Derfor er bevisstgjøring viktig. Slik kan man sortere og forandre på både holdninger, følelser og stemninger fordi man VELGER dem. Dermed kan man velge bort alt det som trekker ned. Joda det går an!

Bønn er et sterkt redskap. Mange som ikke er kristne eller spirituelle opplever kanskje motstand ved tanke på bønn som redskap. Det er lett å tenke at å be er ikke noe for eg. Kanskje ser du for deg at du må sitte på kne med foldede hender og lukkede øyne.

Du må jo ikke det. Hva er bønn, om ikke sjelens samtale med altet? Bønn er det man gjør det til. Man gir sjelen mulighet for kontakt med en større bevissthet. Mulighet til å kommunisere med universet. Bønnen er mental, emosjonell og sjelelig på en gang. Vender man ordene i takknemlighet er bønnen et redskap som kan brukes både til healing og manifestasjon.

Jeg har et naturlig forhold til bønn. For meg er bønn en samtale mellom meg og det guddommelige. Kraften som er større enn meg og som ER i alle ting. Du kan kalle den Gud, store ånd, universet eller hva som føles riktig for deg, ut fra din tro. Jeg er overbevist om at det likevel er en og samme kraft, uansett hva man kaller den.

Bønn er et universelt redskap. Det inneholder ikke bare ordene du sier, men også alt det ordløse som dine følelser og din intensjon løfter opp. Bønn er en forsterket energi. En kommunikasjon, en energi som beveger seg fra vår indre kilde/ sjelen og til universet. I møtepunktet mellom dem skjer det noe. En interaksjon mellom kilden i oss og  universet / Gud.

Jeg tror at det virker, fordi jeg har sett og erfart det. Det står også i Bibelen: » be og du skal få»

Min helt personlige tolkning av det er at når man sitter i bønn, stiller man seg inn på rett frekvens. Er tilstede i følelse, sentrer energien /hensikten med bønnen og sender den ut. Den mottas, og bønnesvar gis ut fra den høyeste vilje og planen for ditt liv. Jeg avslutter alltid med disse ordene » la den høyeste vilje skje»

Altså; «ikke som jeg vil men som den høyeste visdom vil» For det er slik at vi kan ønske oss så mye, men ikke alt vi ønsker er riktig for oss i forhold til vår livsplan.  Heller vet vi ikke alltid vårt eget beste.

Vi har også av et ego som VIL og BEGJÆRER. Det er ikke alltid vi selv forstår  nøyaktig hva som styrer oss. Heldigvis finnes en høyere bevissthet som gjør akkurat det.

Garth Brooks synger i en sang: «Sometimes i thank God for unanswered prayers».  Noen ganger kan vi være etterpåkloke, vi ser at det vi ba om og ønsket så sterkt, likevel ikke ville vært til det beste for oss. Det er også et munnhell som sier;- at vi skal være forsiktig med hva vi ber om, fordi vi kan få det.

Derfor kan det være lurt å bli mer mindfull/ bevisst på om det er egoet eller sjelen som vil. Når vi tror vi ønsker oss eller vil ha noe. Tillit til, at vi uansett får det vi trenger, til enhver tid er også kjekt å utvikle.  Ubesvarte bønner, er aldri straff. Om man gir det tid kan de vise seg å være velsignelser. Vi får det ikke, fordi det ikke er til det beste for oss….

Det å kombinere bønn, visualisering og kontemplasjon  kan være sterke virkemiddel. Både for å hjelpe oss selv til å stille om eller for å fokusere energien i positiv retning.

Jeg tror alle har en iboende evne til å bruke sine gode krefter og energier  ( Bevisste holdninger, tanker og følelser) til å velge klokt.

Jo mer bevisst man kan bli på hva man ønsker å oppnå, skape eller levendegjøre av gode ting i sitt eget liv eller også på vegne av andre. Jo lettere er det å ha et godt liv.

Jeg tror det er viktig at alle begynner med seg selv om man vil være med på å skape den forandring man ønsker å se i verden. Bli den beste mulige utgaven av seg selv.

Jeg arbeider med det, hele tiden. Selv om jeg ikke alltid lykkes. På en dårlig dag vil jeg uansett være «den beste utgaven av meg selv på en dårlig dag.»

For en tid tilbake kom jeg over noen papirer da jeg ryddet på kontoret. Jeg la dem til side og tok dem frem før et kurs jeg skulle ha. Det var skrevet på engelsk og øverst på arket sto: Words for a good day.

Jeg husket jeg hadde fått dem av en god venn mange år tidligere. Mens jeg leste dem, ble jeg inspirert til å bruke dem som utgangspunkt til å lage en kombinert bønn /kontemplasjon. Ordlyden var litt mangelfull og traff meg ikke helt. Så da skrev jeg den rett og slett om og gjorde den norsk..

Kanskje kan den hjelpe DEG til å stille bevisstheten din inn på en høyere frekvens. Gi DEG et redskap på veien.

Denne teksten kan brukes akkurat som du selv ønsker, og den kan brukes når som helst.

Du kan gjøre det om til en stille stund eller en seremoni med å tenne lys og lese teksten og kontemplere over den. Du kan bruke den som en liten bønn og kontemplere over innholdet. 

Eller du kan rett og slett bare lese den når du har tid, som en påminner.

Jeg anbefaler å la ordene røre deg, prøv å kjenne på følelsene som dukker opp mens du leser. Legg intensjon i ordene underveis. Etterpå kan du sitte stille litt i takknemlighet over at det ER slik. Du er den nå beste utgaven av deg selv.

Spill gjerne denne som bakgrunnsmusikk for optimalt utbytte:

ORD FOR DAGEN!

Jeg velger å hilse denne dagen med villighet til kjærlighet i mitt hjerte. For kjærligheten er den sterkeste skapende kraft og hemmeligheten bak skapelsen i enhver god intensjon. Stolthetens styrke kan bryte ned og ødelegge langs sin vei, men bare den usynlige kjærlighetens kraft kan få hjerter til å åpnes. Jeg velger å gjøre kjærligheten til min sterkeste kraft, og ingen jeg møter kan stå imot uforandret fordi min kjærlighet vil smelte deres hjerter, slik som solen smelter selv den hareste is. Jeg vil elske og respektere meg selv og andre og vil derfor aldri bli møtt med annet enn velvilje. Jeg er villig til å åpne mitt hjerte og la kjærlighetskraften strømme uhindret fra mitt hjerte og inn i hjertene til alle jeg møter

Jeg vil hilse denne dagen med glede og kjærlighet i mitt hjerte. Hvordan vil jeg gjøre dette? Fra nå av vil jeg se på alle ting med nye øyne, og jeg vil bli oppløftet. Jeg vil glede meg over de små ting, og se skjønnheten i alt som lever. Jeg vil elske solen fordi den varmer og gir liv til min kropp, men jeg vil også elske regnet for det renser min ånd og gir liv til alt som vokser på jorden. Jeg vil elske lyset for det gir meg energi og viser meg veien, men jeg vil også elske mørket for det gjør kontrastene tydelige og viser meg stjernene. Jeg vil ta imot lykken fordi jeg fortjener den og den åpner mitt hjerte. Likevel vil jeg tåle sorg og motgang for de åpner min sjel og lar meg vokse. Jeg vil motta all overfloden som er tilgjengelig for meg, likevle vil jeg tåle knapphet fordi jeg vokser på utfordringer. Jeg åpner meg for skjønnheten som er i alt og velger å la den være en del av meg i alt jeg gjør.

Jeg vil hilse denne dagen med trygghet og  kjærlighet i mitt hjerte. Hvordan vil jeg tale? Jeg vil se mine fiender og uvenner med andre øyne, jeg vil prøve å forstå dem der de er. Jeg vil si positive ting og fremsnakke dem. Hvis jeg ikke kan klare det, velger jeg å tie. Jeg vil snakke i positive vendinger og ha et postivt fokus. Jeg vil alltid søke å oppmuntre, og ikke lete etter feil. Når jeg fristes til å kritisere, vil jeg bite min tunge og holde tilbake. Når jeg vil gi ros skal jeg si det høyt. Er det ikke så at fuglene, vinden og havet og hele naturen synger skapelsens pris? Er ikke det naturlig ? – kan ikke jeg også tillate meg å gjøre det? Fra nå av vil jeg velge klokt og huske dette og det vil endre mitt liv.

Jeg vil hilse denne dagen med bevisshet og kjærlighet i mitt hjerte. Hvordan vil jeg handle? Jeg vil se på alle slags mennesker med milde øyne, for alle har egenskaper som er beundringsverdige, selv om de er skjulte. Alle har et potensiale som er verdifullt. Jeg vil anerkjenne dem som mine medmennesker og rive ned alle murer av hat og mistenksomhet de har bygget rundt sine hjerter. I dens sted vil jeg bygge en bro for at min kjærlighet skal nå inn til dem. Jeg vil elske de ærgjerrige for de kan inspirere meg. Jeg vil elske de som har feilet, for de kan lære meg. Jeg vil elske autoriteter, for de er bare mennesker. Jeg vil elske de ydmyke, for de er gudommelige. Jeg vil elske de rike, for de er ensomme. Jeg vil elske de fattige for de kan vise meg ydmykhet og enkle gleder. Jeg vil elske de unge, for deres tro og håp. Jeg vil elske og respektere de gamle for deres visdom, for de har erfart livet. Jeg vil elske de vakre for deres triste øyne. Jeg vil elske de grimme for deres indre lys og skjønnhet.

Jeg vil hilse denne dagen med besluttsomhet og kjærlighet i mitt hjerte. Hvordan vil jeg reagere på andre? – Med kjærlighet og villighet i mitt hjerte. For slik som kjærligheten er mitt våpen som kan åpne menneskers hjerter, så er også kjærligheten mitt skjold mot hatets piler og vredens spyd.  Motgang og mismot vil slå imot mitt nye skjold, som det mykeste regn, uten å gjøre skade. Mitt skjold vil beskytte meg mot verden og støtte meg når jeg er ensom. Det vil løfte meg i fortvilelsens øyeblikk og berolige meg i opphisselsens time. Det vil bli sterkere og og sterkere helt til det er integrert i alt jeg er og alt jeg gjør. Helt til jeg en dag ikke lenger trenger å tenke på det,  men bare kan vandre uhemmet blandt alle slags mennesker. Da er min sjelefred så stor at jeg ikke lengre kan påvirkes av noe negativt utenfra.

Jeg vil hilse denne dagen med håp og kjærlighet i mitt hjerte. Hvordan vil jeg ta imot dem jeg møter? Kun på en måte. Med imøtekommenhet, vennlighet og respekt.  I stillhet vil jeg vende meg mot dem og si med hele meg at vi er alle slektinger og jeg anerkjenner dem med kjærlighet. Om ordene ikke uttales vil de skinne i mine øyne, glatte min panne, bringe smil til mine lepper og lyde i min stemme og deres hjerter vil åpnes og møte mitt.

Jeg vil hilse denne dagen med verdighet og kjærlighet i mitt hjerte. Jeg velger å elske og verdsette meg selv. Når jeg gjør det, vil jeg nøye vurdere alt jeg tar inn, i min kropp, mitt sinn, min ånd og mitt hjerte. Jeg vil ikke fråtse i kroppens behov, men ære den med renslighet og måtehold. Og gi den sunn næring på alle plan. Jeg vil aldri åpne mitt sinn for negativitet, frykt, ondskap og fortvilelse, men løfte det med min kraft og indre visdom fra gamle tider. Jeg vil aldri la min ånd bli selvtilfreds og mett, men nære den med åndelig føde som løfter meg videre. Jeg vil bruke redskaper som meditasjon, kontemplasjon og bønn. Jeg vil aldri la mitt hjerte bli lite og bittert, men jeg vil åpne det og det vil blomstre og nå andre. Jeg vil la mitt hjerte synge i glede over alt som lever og alt jeg kan være takknemlig for. Jeg vil inspireres av alt vakkert og jeg vil inspirere på den måten jeg kan.

Jeg vil hilse denne dagen  med takknemlighet og kjærlighet i mitt hjerte. Fra nå av vil jeg ære alt som lever og la min kjærlighet være en rensende kraft som nærer og blir næret. Fra dette øyeblikk forsvinner alle negative energier fra mine årer, for jeg har ikke tid til å dras ned. Livet skal leves. Fra nå av tar jeg det første steget mot å bli et helt menneske. Et menneske som lever i takt med meg selv. Jeg anerkjenner at jeg velger selv hva jeg vil tenke, føle og tro. Jeg velger dermed at denne dagen skal bli god og fylt med glede og kjærlighet. Jeg ærer alle de kvaliteter jeg har og jeg er takknemlig for alt godt i mitt liv. Jeg velger å la kjærlighetens kraft være en del av meg og manifestere seg i alt jeg gjør.  Uten den er jeg ingenting selv om jeg har all kunnskap og dyktighet. Jeg vil hilse alt med kjærlighetens romslighet og glede og jeg tillater meg å være hel.

Jeg hilser denne dagen og synger dens pris. Dette nået er skapelsens nullpunkt og alt i mitt liv kan starte om, slik jeg velger det. Jeg velger kjærlighet, helhet, glede, godhet og takknemlighet. Jeg er den beste utgaven av meg selv. Jeg  hilser denne dagen i takknemlighet for alt det vakre den vil bringe. Denne dagen blir en god dag

TAKK  TAKK  TAKK!

Takk

6 comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *