Indriel Body & Soul

Language of light, Det universelle lysspråket

På samme måten som jeg kanaliserer mange mestre, kanaliserer jeg også ulike lysspråk. Det er noe jeg har gjort i største delen av mitt voksne liv. Fenomenet er på ingen måte nytt. I kristne miljøer vil det kalles å tale i tunger.

Det universelle lysets språk er fyllt av energi og lyskoder. Det kommer direkte fra kilden og når dypt inn i ditt vesen, på alle nivåer; Mentalt, fysisk, emosjonelt, og åndelig. Det knytter ditt sjelslys nærmere til den universelle Kristusbevisthet. Språket eller språkene, er sammensatt av lys, hellig geometri, ord, toner og bevegelser. Jeg har fått informasjon om at dette språket var vanlig under innvielser og blant innvidde i det gamle Egypt. Det var dette språket, lysets sønner og døtre snakket.

Kjernen i deg, sjelen, forstår ubevisst lyset og energiene som ligger i dette språket.

Jeg har gjort dette i mange år, men siden det for meg har virket litt underlig, og jeg har vært redd for hvordan folk vil reagere, har jeg for det meste brukt språket som en stille bønn under healing og meditasjon. Det skjer imidlertid ofte under kanaliseringer.

I senere tid er dette blitt mer og mer vanlig i spirituelle miljøer, derfor føler jeg meg nå mer komfortabel med å bruke det mer åpent.

Jeg bruker dette språket til lysaktiviseringer, lysveving av aura, i meditasjoner og i healing, og under healingsirkler.