Indriel Body & Soul

Healing

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livsskvalitet såvel fysisk, psykisk som åndelig.

Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Det handler om evnen til å formidle livsenergi.

Å tilføre livsenergi til et menneske stiulerer menneskets egen selvhelberedende evne. Denne mystiske faktoren som blandt forskere og på folkemunne, kalles «placeboeffekten» fordi det ikke kan forklares. Denne underbevisste selvhelberedende evnen har vi alle, men den krever et visst nivå av vital energi for å fungere. Og noen ganger krever den en dytt for å aktiviseres. Et middel, en behandlingsform, en tro kan aktivisere denne effekten. Healing tilfører vitalenergi slik at et menneske kommer mer i helhet og evnen til selvhelberedelse blir større.

Jeg tror at healing er evnen noen har til å høste disse vitale-energiene, transformere dem og overføre dem til andre. Derfor seg jeg på en healer som en transformator. Tenk deg en elbil, eller en mobil telefon. Når batteriet er dødt fungerer ingenting. Så lader man og alt fungerer igjen.

Jeg har alltid hatt varme hender og evnen til å fomidle energi på ulike måter. Jeg kombinerer healingevnene med klarsyn. Jeg kjenner/ser hva som er problemet og stiller meg inn på de frekvensene av energi som kan være helbredende. Jeg har en spesialitet i å forløse blokkeringer i energisenterne ved å gå inn i årsaken til blokkeringen. Stiller meg inn på thetanivå for en klarere kontakt og sterkere energifokus. Jeg har utviklet en kombinasjon av klarsyn, samtale, visualisering og healing i behandlingen, som kan ha svært god effekt på lav selvfølelse, psykiske plager, angst og depresjon. Har opplevd mirakuløse forandringer hos mennsker som ingen andre forklaringer har. Men man må ikke ha plager for å få healing. Healing kan også brukes bare for å få litt mer velvære og overskudd i en hverdag.

Jeg er medisinsk intuitiv, «scanner» kroppen og får beskjed/ ser hvor plager sitter, om det er sykdom eller noe som må sees på. Går inn og ser og får opp hva som er feil. Jeg gjør mitt beste for å balansere der det er ubalanse. Forløse blokkeringer osv.

Jeg anbefaler / henviser alltid til lege om jeg ser noe som krever en leges tilsyn eller oppmerksomhet. Jeg kan se hva som kan være feil med deg men kan ikke stille noen diagnose. Jeg kan si at det kan se ut som om et organ ikke fungerer og det kan tyde på bestemte plager eller sykdommer. Men det må alltid en lege til for å diagnostisere sykdommer. Jeg har gode tilbakemeldinger på at det jeg ser stemmer fra klienter og leger.

Jeg jobber tett med mine hjelpere og veiledes ofte i forhold til hva som trengs for hver enkelt. Jeg får ofte beskjeder om hva jeg skal gjøre/ hvor jeg skal legge hendene for så å kanalisere energiene dit de skal. Jeg har kurs i Reiki 1 og 2 samt er sertifisert og godkjent Spirituell Healer fra The Indian Institute of alternative Medicines (affiliated to the open University & complementary medicines) Men jeg arbeider likevel ikke bare etter noen bestemt metode, jeg veiledes og arbeider intuitivt og brukes som kanal også for healingenergier.

Jeg arbeider med klienten en klokketime og fyller opp og belanserer energiene først, før jeg arbeider direkte med problemområde. Det er ikke nødvendig å kle av seg. Klienten ligger behagelig på benken under et pledd. Jeg prøver å skape en atmosfære av ro og harmoni med levende lys, røkelse, behagelig musikk og dempet belysning for øvrig. Velvære og avslappende omgivelser ser jeg på som viktig, jo mer avslappet en klient er jo lettere er det å arbeide med vedkommende. Jobber både med Hands on- teknikk og aurahealing.

Jeg foretrekker å jobbe med mennesker direkte, men kan også ta fjernhealing.