Indriel Body & Soul

Sareptas krukke

WORKSHOP SAREPTAS KRUKKE:

Jeg har blitt ledet til å skape en workshop, en helg, en reise i deg selv med stor transformerende kraft for den som deltar.  silhouette of a woman with sings and word

Det snakkes mye om forandring og bevissthetsendring i denne tiden vi lever i. Det viktigste er, slik jeg ser det, å bli mer bevisst seg selv. Bli kjent med sin styrke og sine svakheter. Utvile sitt indre potensiale.  Skal man forandre verden må man begynne med seg selv! For å stå sterkt må en kunne være trygg å ha evne til å lede seg selv gjennom både hverdag og omveltninger.

–  Bli kjent med deg selv, gå inn i transformasjon og finne fram til den indre utømmelige kilde som er dine gaver, evner, din visdom, styrke, ballanse og helhet.

Din indre Sareptas krukke – Kilden som aldri kan tømmes.

Vil du finne det vakreste og sterkeste i deg selv? Da er dette en fantastisk mulighet. Denne workshopen er unik i sin utførelse innhold, på den måten at jeg hele tiden ledes/veiledes i  utføringen av de høyere energier og bevisstheter.

En workshop kjennetegnes av at hver deltager blir ledet inn i sin egen prosess. Jeg i nær kontakt med mine veiledere, leder deg igjennom din prosess. Til kilden i deg selv.

–  Det gjøres ved hjelp av gode virkemidler, teknikker, undervisning og veiledning. Deltageren er en  aktiv medskaper i sin egen prosess og gis ofte et løft i sin utvikling både personlig og åndelig i denne workshopen! – Uansett hvilket ståsted og utgangspunkt DU har vil du kunne bevege deg videre fra DITT ståsted og til dit DU er ment å være. Workshopen er pedagogisk oppbygget og har en rød tråd hvor oppdagelse av, kjennskap til og videreutvikling av seg selv, er målet. – For å styrke ditt helhetlige vesen, kropp sinn og ånd
Hva gjør man når man skal finne seg selv, bli den beste utgaven av seg selv, forandre tankemønstre, transformere emosjonell smerte fra sitt indre barn, lytte til sin intuisjon, lære å kjenne seg selv, sentrere seg, lede seg selv? Denne helgen er satt sammen ut fra teknikker og visdom som er gitt meg via inspirasjon, samt meditasjoner og en rekke ulike teknikker jeg selv har brukt i arbeid med meg selv og forbedret etterhvert. Jeg arbeider i flyten, bruker intuisjonen aktivt og ledes underveis.

Hver workshop er dynamisk og unik. Jeg arbeider tett med engle-energiene og mestrene. Energien er merkbart nærværende i den enkeltes prosess underveis.

Gjennom artige og utfordrende øvelser, der vi flytter grenser i oss selv, gjennom meditasjoner, visualisering, samtaler/delinger og bevisstgjøring, skal vi på en positiv og gledesfylt måte få dra på en oppdagelsesreise i oss selv. Tankegang og filosofi bak kurset er holistisk.  At vi består av kropp, sinn og ånd og at alle disse deler må integreres og tas hensyn til for å bli hel som menneskelig vesen. Det å kjenne seg selv og ha kunnskap om seg selv er styrke og åpner for den kraft som ligger i hver enkelt. Humanistisk psykologi og kognitiv/skjema-terapi ligger som grunnsteiner i form og utføring.

I løpet av denne helgen vil vi samarbeide med våre hjelpere, engler og mestre. Jeg veileder og coacher underveis. Vi vil eksempelvis jobbe med det å slippe kontroll, bevisstgjøres egne begrensninger og hvordan arbeide med å frigjøre dem, tenke positivt, autogen trening / avspenning, meditasjon, visualiseringer, arbeide med chakra, (kroppens energisenter) og auraen(energifeltet omkring kroppen). Lære energetisk beskyttelse og kvitte seg med energetiske negative bånd. Arbeide med vårt indre barn og dets behov ( såre ubearbeidede følelser), tilgivelsesprosesser, komme i kontakt med vår intuisjon. Vi blir mer bevisst på vårt ego og hvordan det styrer oss og våre forsvarsmekanismer. Det vil være fokus på kommunikasjon. Både den indre og den ytre. Hva kommuniserer vi og hvordan? Fokusere på en større bevisstgjøring når det gjelder egne følelser og behov. Oppdage positive sider og kvaliteter med oss selv. Reise litt tilbake i tid og se i forhold til hvilke blokkeringer som kan stamme fra tidligere liv (grupperegresjon), karmaforløsning, med mer.

I tillegg vil det bli personlig rådgiving, healingsirkel og muligens noen veiledende gruppekanaliseringer underveis. ( Det kommer hvis det skal som et resultat av prosessen ) Jeg er transe-medium og kanaliserer mange av de høyeste bevisstheter som ofte kalles engler og mestre.

Denne workshopen passer for alle, også de som tidligere har vært på kurs av liknende type, i kraft av den transformerende energien som arbeider underveis,  direkte med hver enkelt vil man kunne komme dypere og videre i forhold til tidligere.  Veien blir til mens man går! Gruppeenergien vi i samskapelse befinner oss i, blir en trygg ramme som ivaretar hver enkelt og bestemmer progresjonen i workshopen. Programmet er derfor ikke spikret. Jeg har likevel en rød tråd og faste ting vi skal igjennom. Dermed vil det være mulig å være med flere ganger uten at det blir helt det samme opplegget hver gang. Tilbakemeldinger fra deltagere er at de opplever å komme dypere enn noen gang og at det faktisk skjer noe med dem underveis i forhold til andre kurs de har vært med på. Mange opplever stor forandring i livet sitt som de kan bygge videre på. Det er jo svært gledelig for meg å høre.

Denne workshopen kan gi deg en kickstart i en ny retning der du lettere blir bevisst hva du ønsker med ditt liv.

 

Hvis noen rundt om i landet har lyst til å arrangere en workshop, så ta kontakt for mer informasjon.