Indriel Body & Soul

Veiledningssamtale

Står du fast i livet, trenger du råd for å ta avgjørelser eller komme deg ut av en floke? En veiledningssamtale kan hjelpe deg til å få perspektiv og sortere i flokene. Du kan spørre konkrete spørsmål og få en vurdering ut fra en klarsynts perspektiv. I tillegg til klarsyn sitter jeg inne med en del verdifull livserfaring, god almenkunnskap og menneskekunnskap. Jeg har bakgrunn som pedagog, har kurs i pasientpsykologi, Logosyntese og har kurs som Mindfulless Practitioner I II III samt master. Noe som gir meg et godt grunnlag også som coach.

Hva kan du spørre om? Alt mellom himmel og jord, som kjærlighet, helse, jobb, karriere, i forhold til egen bedrift, relasjoner, vanskeligheter, hva du enn måtte trenge råd eller veiledning i forhold til. Det er ikke så lang ventetid på denne type timer.

For enkle direkte spørsmål tar jeg kr 350,- pr. halvtime. For spørsmål som krever mer, som reading eller fordypning tar jeg kr 600,- pr halvtime. For de av dere som har hatt kanalisering, er en veiledningssamtale lik del 2. av en kanalisering. Om kanalisering les mer HER

Blir det forskjellige ting, iblandet terapi, og logosyntese regner jeg overslagsvis på prisen.

Alle kan trenge råd fra tid til annen, denne tjenesten har blitt mer og mer populær. Jeg har bedriftsledere, ledere, kunstnere, alternative utøvere og andre som fornøyde klienter. Har også flere faste klienter som har veldig god utbytte av jevnlige veiledningstimer med meg.

En veiledningstime må være avtalt på forhånd. Tar også timer pr tlf. Da er prisen den samme, og jeg ringer  klienten på avtalt tidspunkt.