Indriel Body & Soul

Fra bloggen

Hersketekikker

Tema: Hersketeknikker

Har du noen ganger følt deg oversett, utfrosset, undervurdert, angrepet eller tråkket på ? Føler du deg ofte mindreverdig i enkelte situasjoner eller relasjoner, der du føler all kraft bare forlater deg? Du kan føle deg alt fra nervøs og stresset til at du får en skikkelig knekk i selvfølelsen din?  Har du fått servert trusler i ulike situasjoner, som f eks: en huseier som truer med utkastelse fordi du kommer med en legitim klage, eller en nabo som truer med anmeldelse for små bagateller?

Resultatet er alltid at du blir satt ut, forvirret, stresset og/ eller nedfor. Har du møtt nedlatende holdninger og utsagn som : «Lille venn, jeg tror ikke du vet helt hva du snakker om» når du diskuterer med noen? Har du opplevd å bli gitt en kald skulder av andre i enkelte settinger, uten at du kan forstå hvorfor? Har du opplevd kollegaer som gjør hva de kan for at du skal bli stående i et dårlig lys, særlig om dere er konkurrenter eller rivaler?

– Da er det stor sansynlighet at du er utsatt for mennesker som bruker en eller flere hersketeknikker mot deg. Jeg kunne ta med en lang rekke forskjellige eksempler, men tror du skjønner poenget allerede. Slike teknikker tas bevisst eller ubevisst i bruk for å dominere, få makt og kontroll over deg. Når du føler deg usikker, redd eller sjokkert og skremt, er det lett å bli overkjørt.

Lett å tro at du ikke kan gjøre noe eller du blir usikker på om du tør/ kan reagere.  Kanskje tenker du at du nå bare må gå stillere i dørene og forsøke å ligge lavt i terrenget en stund for å unngå å bli utsatt for mer av det samme. Trenger du en påminnelse og hjelp til å avsløre slike hersketeknikker?

Jeg ble først bevisst dette med hersketeknikker for lenge siden etter å ha lest artikler av Berit Ås. Det ga meg en vekker, men etter å ha lest boken » Hersketeknikker» av Hilde Sandvik og Jon Risdal kom enda flere aha- opplevelser på plass.

Når vi gjenkjenner slike teknikker og avslører dem, gir vi oss selv en sjanse til å ikke la oss påvirke, og dermed vil vi ikke miste kraften vår. Vi gir oss selv muligheten til å bevare roen og tenke klart.  Dermed lar vi oss ikke «dupere» slik intensjonen med disse hersketeknikkene alltid er. Hersketeknikker handler alltid om en kamp om makten. Vi avslører dermed vedkommende som bruker hersketekknikkene, tar fra han/ henne våpenet og/ eller lar dem stå igjen med sine egne nakne argumenter, som nå preller av og ikke lengre blir potensielle trusler.

Jeg liker å sammenligne det med trollet fra eventyrene, som sprekker når solen kommer opp. Trollet er fryktelig og skremmer vettet av oss, men i solskinn har det ikke sjangs. Det tåler ikke solens lys og sprekker. Jeg fascineres av eventyrenes dypereliggende visdom. Kunnskap er makt. Når man vet hva hersketeknikker er og hvem som bruker dem, og hva vi utsettes for, vil de ikke lengre ta makten fra oss. Vi vil være sterke nok til å stå i egen kraft.

Hva er så hersketeknikker?

Det er bevisste eller ubevisste strategier som brukes for at brukeren enten skal ta og /eller være i full kontroll eller få igjennom sin vilje. Hersketeknikker brukes også for å styre hvordan en selv og andre framstår.

Med hersketeknikker kan man framheve seg selv, eller få den man er uenig med, til å virke dum og kunnskapsløs. Å gjøre narr av det du sier gjennom å antyde at du er kunnskapsløs, ikke har riktig bakgrunn, eller er ung og uvitende, vil få brukeren av hersketeknikker til å føle seg mer kunnskapsrik og få andre omkring til å betrakte ham/ henne som det. Kanskje blir du rett og slett gjort narr av for det du  tror på osv. Mange bruker hersketeknikker hele tiden, mer eller mindre bevisst.

Mange grunnleggende usikre mennesker som har lav selvfølelse, har mye frykt i seg og/ eller rett og slett slipper opp for argumenter, kan synes å ty oftere til bruk av hersketeknikker. Hos psykopater og andre med lignende personlighetsforstyrrelser kan hersketeknikker synes å være mer regelen enn unntaket.  Mobbing er en mer systematisk og mer aggresiv bruk av hersketeknikker. Bruk av hersketeknikker er også en form for manipulering. Her er min egen beskrivelse av de vanligste hersketeknikkene ( jfr:  Berit Ås og Sandvik, Risdal) :

HERSKETEKNIKKENE:

• Latterliggjøring. (Får deg til å fremstå som dum og latterlig. Kalle deg nedsettende ting som Idiot, teiting, høns, bitch, hysterisk osv)

• Blande sak og person, skjer ved å kritisere, mistenkeliggjøre, rakke ned på og angripe personen, noe som ikke har med saken å gjøre

• Gi skyldfølelse til motstanderen. Manipulere med følelsene

• Utestenge den eller de en ikke liker eller frykter, avvisning

• Usynliggjøring gjennom å overse den andre, unngåelse av å nevne deg om dere har hatt et samarbeide, gir ikke kred.

• Dobbelt straff. Det er galt hvis du gjør det, men også hvis du lar være å gjøre det. Alt du gjør er galt.

• Å holde tilbake informasjon. Kunnskap er makt, uten er du ikke like sterk.

• Stjele ideer fra andre gjennom å presentere andres ideer som sine egne.

• Rakke ned på andre og være nedlatende. ( Snakke ovenfra og ned, arroganse)

• Overse den andre. (F eks henvender seg/responderer kun til de andre)

• Bruke vanskelig språk. ( fremmedord og/ eller fagspråk som ikke alle forstår for å fremtre som den med best kompetanse)

• Bruke tydelig negativt kroppsspråk når motstanderen snakker. ( himle med øynene, grimaser, riste på hodet, lage forstyrrende lyder som overdrevne sukk )

• Sette noen i bås, generalisere, anta og ikke gi rom for argumenter

• Sette folk opp mot hverandre. ( splitt og hersk)

• Ha regler som andre MÅ følge, men bryter dem og forandrer på dem når det passer en selv. Eller inngår avtaler men forandrer reglene etter eget forgodtbefinnende, og alltid i egen favør

• Si at egne meninger gjelder maaange andre, gjerne alle andre personer som er involvert. Gi seg ut for å tale på flertallets vegne uten at man nødvendigvis har flertallet med seg, ofte også uten å forespørre de det gjelder. ( den gjelder skal bare Tro på det som sies)

• Oppsummeringskuppet. «Nå må vel alle ha sagt sitt, så da setter vi strek..»gjerne før ”motstanderen” har fått lagt frem alle argumentene sine eller fått svare på tiltale.

• Liksomdemokrati – du får være med, men jeg bestemmer alltid/ har siste ordet uansett som det passer meg.

• «Fint at du engasjerer deg, men..» regelmessig  avvisning av andres ideer og engasjement.

* Personangrep og det å være frekk. – Angrep er beste forsvar.

 

Når hersketeknikker brukes, handler det kun om makt. Brukeren skal bevare sin makt og posisjon og omdømme for enhver pris. Altså brukeren av hersketeknikker er gjerne en person som ønsker å sette sin vilje igjennom, på bekostning av andre personers rettigheter og meninger. Ofte er det dypereliggende ubevisste fryktmekanismer i oss, som trigger oss til å bruke disse teknikkene.

i debatter på TV kan man få gode eksempler på enkelte hersketeknikker i praksis. Bare legg merke til hvordan debattanter  smiler ironisk og himler med øynene når motparten snakker. På denne måten prøver de å vise at de synes motpartens argumenter er helt på jordet. Ved å bruke tydelig kroppsspråk, fnyse høylytt osv, forsøker de også å irritere og forstyrre den andre, og få tilhørerne over på sin side.

Brukes slike hersketeknikker av alle?

Berit Ås,  professor i sosialpsykologi lanserte i sin tid, begrepet hersketeknikk. Hersketeknikkene brukes i alle sammenhenger, av begge kjønn og av mennesker i alle aldre.  Selv om det kan synes som om hovedvekten likevel ligger hos menn. Selv kjente kvinnelige politikere som SVs Kristin Halvorsen og FrPs Siv Jensen har opplevd dette på kroppen, og har begge uttalt seg tidligere om at de selv begyne å bruke lignende hersketeknikker for å slå tilbake og få komme til orde i debatter.

Vi har vel alle opplevd det en eller flere ganger i livet.  Noen som manipulerer med din dårlige samvittighet for å få viljen sin. Utestenging av sosiale grupper hvis du blir ansett som en rival eller trussel. Usynliggjøring fra en leder som ser deg som en trussel og dermed ikke gir deg den ros du fortjener men heller fremhever andre. ”glemmer” deg i viktige settinger og verv. Unnlater å kommentere på det du sier som om du ikke har sakt noen verdens ting. Overhører/ snakker det bort.

Ryktespredning er også  bruk hersketeknikker. I tilfeller der man setter  ut ondsinnede rykter om noen man vil ramme for selv å få  sympati og virke troverdig. Vi ser tydelig  en enorm bruk av hersketeknikker i den til tider heftige debatten om medisin kontra alternativ behandling. Der er latterliggjøring av det «alternative» den mest fremtredende.

Når det gjelder kampanjen  «Ingen liker å bli lurt»  gjør de medlemmene av Humanetisk forbund som er aktive i den,  bruk av så mange hersketeknikker, at å følge med i deres virke, er som et klassisk studie av omtrent alle teknikker som er listet ovenfor. Spesielt i deres angrep i sosiale media.

Vi ser det imidlertid over alt, i større eller mindre grad. En kollega og rival på jobben din som vil få deg til å se ” dårlig” ut i sjefens øyne, som unngår å gi deg viktig informasjon eller gir deg feil informasjon, slik at du fremstår som uforberedt og/ eller uansvarlig. Foreldre, venner og kjærester som gir deg en kald skulder hvis du ikke ”oppfører” deg som de vil, og «straffer» deg slik til du har gjort opp for deg og tilpasset deg deres vilje. Kunne gitt et hav av forskjellige eksempler her men begrenser meg til disse.

Tenk heller litt selv. Hvilke hersketeknikker har du opplevd i ditt liv? Opplever du noen nå som bruker slike teknikker mot deg? Bruker du slike teknikker selv ?

Hersketeknikker er etter min menining en form for manipulering satt i system.

Ikke la deg distrahere, tillat deg iallefall ikke å bli usikker eller redd. Vær bevisst og prøv å forstå hva som skjer, for hvis hersketeknikkene ikke får deg til å bøye av og føle deg usikker/ redd vil de bare slå tilbake på brukeren.

Du kan som sakt komme langt ved å gjennomskue disse teknikkene. Når du gjenkjenner dem, vil du ikke så lett la deg påvirke negativt. Det blir lettere å bevare din egen energi, din egen trygghet og stå i din egen kraft i situasjoner, diskusjoner og debatter.  Hvis du blir satt ut av spill, har brukeren av hersketeknikkene vunnet. Da har du gitt ham/ henne/ dem makten.

Når teknikkene er avslørt, har du valget selv om hvordan håndtere situasjonen/ argumentasjonen. Ved å stå i din egen kraft, kan du lettere konsentrere deg om innholdet i det som blir sagt og bevare fatningen. Det er heller ikke sikkert at innholdet i det som blir brukt mot deg er like skadelig for deg som du først trodde.

Ved å ikke ta det personlig, vil du rolig og upåvirket kunne være deg selv og komme frem med det du ønsker. Ved å bevare fatningen og roen vil du unngå å bli dratt inn i en kamp der ingen vil være saklige eller spille etter regler. Husk at ved å gå inn i en kamp der begge bruker hersketeknikker mot hverandre, vil ingen vinne. Jeg vil nesten si at det er som en stillingskrig.

Bare ved å være trygg på deg selv, være saklig og rolig vil du bli den som kommer best ut av situasjonen. Og bruk av omvendt psykologi , altså når du opptrer motsatt av det som brukeren av hersketeknikker forventer, vil teknikkene og brukeren miste sin påvirkningskraft. vitner, tilskuere, og meddebattanter vil fort føle på hvor energien er sterkest.

Den som har den mest verdige utstrålingen vil komme heldigst ut. Det hele handler stort sett slik jeg ser det, bare om en kamp om energien. Selv om slike ting ikke kan ta og føles på og stort sett ligger på et ubevisst plan. De ferreste av oss vil være klar over det, men nå når du er bevisst på disse mekanismene har du en fordel. Nei, ikke en slik fordel der du kan bruke dem for å undertrykke andre, men for å unngå å bli undertrykket.

Den som bruker hersketeknikker vil invadere og ta energien din for å styrke seg selv. Når du ikke lar hersketeknikkene påvirke deg, sperrer du for det og blir sterkere. Den som har prøvd å invadere energien din mister mye av sin energi i forsøket. Det er som å satse noe for å vinne mer.  Dette er som sagt ikke noe som noen kan se, men på det ubevisste planet kjenner man det. Man vil slik ”føle” hvem som bevarer og dermed eier mest energi. Ubevisst er det DEN personen man får mest tillit til og anerkjenner/ holder med. Når man ser slik på det vil bruk av hersketeknikker egentlig bare være dumt, når de fleste gjenkjenner hva som skjer og motvirker det.

Stå trygt i deg selv alltid. Vær trygg på det du kan, det du tror på, og den du er. Da er det sjelden noen som vil lykkes med sine hersketeknikker mot deg. Lær deg å se hvor du er sårbar og jobb med disse sidene i deg selv. Er du usikker på deg selv, vil du være mer sårbar og et lettere offer for latterliggjøring og usynliggjørring.

En lav selvfølelse iblandet et enormt behov for anerkjennelse, anseelse og makt er oppskriften på en som oftest kan ty til bruk av hersketeknikker. En med en godt balansert selvfølelse som er trygg og har en naturlig autoritet vil ikke ha det samme ubevisste behovet for å bruke hersketeknikker eller være særlig sårbar for å bli rammet av dem. Bruk av hersketeknikker er slik jeg ser det, egoets kamp for overlevelse. Fryktens krampetrekninger.

Derfor vil jeg si at trygge mennesker i balanse med seg selv er nettopp det vi trenger mer av. For meg er det derfor uforståelig at personlig og åndelig utvikling ikke er en naturlig del av innholdet og pedagogikken både i barnehage og skole i alle alderstrinn. Samt i alle former for ledereutdanning og i alle arbeidsplasser.

De som ikke har lært å finne sin indre balanse vil slik kunne få mulighet til å utvikle seg og oppnå det. Tenk så mange konflikter/ kamper man kunne unngå da? Et menneske i balanse har lite eller ingen frykt. Og uten frykten vil ingen føle seg truet. Dette er et viktig argument.

Hvis vi frykter at andres dyktighet gjør vår egen mindre, hvis vi frykter at andres skjønnhet vil overstråle vår egen, hvis andres verdi vil få oss til å føle oss mindreverdig. Hvis man frykter at ens partner vil forlate en om de går for mye ut alene, vil man prøve sette grenser for partneren.  Hvis vi ikke har noen frykt i oss eller er redde for å miste ansikt på noe vis. Hvis DU ikke føler deg truet av MEG!   – vil vi kunne tro, mene, føle og gjøre det vi ville uten problem.

Vi ville kunne samarbeide på tvers av tro og mening. Vi ville kunne bevare vår overbevisning men likevel ha romslighet nok til å la andre ha sin. Det er den evindelige kampen om å ha rett og få bestemme som jeg synes er så utrolig bortkastet bruk av energi. Det er som regel også hovedingrediensen i alle krangler. Hvorfor ikke være enige om å være uenige og jobbe sammen mot en felles løsning ?

Egoets begjær etter makt, penger og ha monopol på sannheten er etter min mening noen av de mest destruktive krefter vi har i oss. Jeg undrer ofte på om mennesker som drives blindt av disse kreftene i seg selv, er klar over dem eller ikke ? Handler de bevisst eller ubevisst?

Hva om alle hadde en liten indre bjelle som begynte å ringe når man beveget seg litt i yttergrensene av et ”normalstadie”? Slik at man ble påminnet om at  «nå var vi litt ute å kjøre, var vi ikke?» Tenk om man da hadde strategier for å komme tilbake i balanse ? Hva om jeg da sa at vi alle kan ha det….?

De indre bjellene er vår intuisjon og vår bevissthet. Strategien er VILJE til utvikling og foredling av personligheten gjennom metoder som passer hver enkelt. Og ikke minst INNSIKT nok til å forstå hva man trenger. Alle får signaler om at vi ikke er i takt med oss selv. Men de aller fleste bare overhører det og fortsetter ufortrødent videre. Men OM man lyttet til og tok disse signalene til etterretning..DA legges grunnlaget for forandring!

– Tenk så mye som kunne blitt forandret i oss selv og dermed i verden. Skal man få til en forandring må man begynne med seg selv. Har sett det virke gang på gang også på egen utvikling. Jeg jobber kontinuerlig med meg selv fordi jeg tar på alvor at man må være den forandringen man ønsker å se i verden. Enhvers potensiale kan alltid utvikles.  Er du villig til å se godt og nøye på deg selv og ta den jobben som kreves for å bli et virkelig sterkt, trygt og balansert menneske? en som hverken bruker eller rammes av andres bruk av hersketeknikker? – Du kan hvis du vil!

Vær i det minste bevisst slik at andres bruk av hersketeknikker ikke manipulere deg mer, på noen som helst måte!

Det kan synes litt rart at slike ting ikke slås ned på eller lukes vekk  i arbeidsivet. Hvorfor er det så vanskelig ? Det kan være snakk om kolleger som stjeler ideene dine og presenterer dem som sine egne, sjefen som gir deg ros for å ha vært «flink jente», men ignorerer deg på møter eller konsekvent slakter forslagene dine. du kan oppleve å bli utestengt/ oversett eller latterligjort av kolelger. slike ting forbigåes ofte i stillhet både av ledelsen, offeret og andre kollegaer.

Hvorfor ? – Fordi alle ansatte er så beskyttet gjennom lovverket at det er omtrent umulig å gi en oppsigelse fordi noen lager et dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Jobben betyr så mye for mange, de har for mye å tape på å ta opp slike ting, derfor holder mange seg lavt i terrenget i forhold til disse «herskerne» og lar det bare skure og gå. Det samme på skolene, en mobber som lager livet surt for medelever gjerne får fortsette fordi regelverket selv hindrer ledelsen i å gi konsekvenser. Det kan også være snakk om en svak ledelse som ikke greier ta tak i vanskelige ting.

Er det spesielle typer  som bruker hersketeknikker ? I følge Sandvik og Risdal har disse «herskerne» ulike forkledninger og de  presenteres i boken som ni klassiske hersketyper. Jeg er ikke nøvendigvis enig med alle tips til hva man kan gjøre men tar dem likevel med. Felles for alle er vel etter min mening å jobbe for å bevare roen og ikke la seg irritere samt sette nødvendige grenser.

 

HOVEDTYPER:

     GLEDESDREPEREN

Han/ hun knuser alle ideer/ kreativiteten du måtte ha og på idémøter er han/ hun den fødte pessimist. Kritiserer andres forslag, men har som regel ikke konkrete forslag til endringer selv.

Tips: Man kan stryke gledesdreperen med hårene, vise til erfaringer med tiltaket du ønsker å gjennomføre, eller hva ideen kan føre til. Gledesdreperen er dessverre vanskelig å få entusiastisk. Gledesdreperen er en av de vanskeligste å finne motvekt til. Jeg mener i tillegg at det er viktig å ikke la seg irritere men forholde seg saklig og heller prøve å vinne andres støtte.

 HELGENEN

Han/ hun ofrer seg for alt og alle. Jobber sent og tidlig, forteller hvor mye av byrden han/ hun faktisk bærer. Jobber sent og tidlig. Fordi han ofrer seg så veldig, er han også i stand til å påføre deg skyld for at du ikke bidrar på » rett» måte. Ofrer du deg ikke like mye, har han/ hun lett overtaket.

Tips: Puss glorien hans/hennes. Gi ros for den uvurderlige innsatsen som gjøres. Be gjerne om råd i forbindelse med forslag osv. Når helgenen får nok ros og anerkjennelse blir de som regel mer vennlige og medgjørlige. 

 

BØLLEN

Han/ hun vet best og føyser vekk andre forslag. Bøllen er stadig i krig, slenger ofte rundt seg med ukvemsord, trusler, er høyrøstet, plump og vulgær. Skiller sjelden mellom sak og person. Tar stor plass. Skaper konflikter. Bruker ofte splitt-og-hersk-teknikker ved for eksempel å baksnakke folk som ikke er tilstede. Til slutt tror du at han/ hun gjør det samme med deg, og du våger ikke si ham imot. Slik kontrollerer Bøllen alle.

Tips: Hold hodet kaldt, virk uberørt og hold deg til saken, selv om han angriper deg på det groveste.

FLØRTEREN

Har et «godt øye» til det motsatte kjønn. Hendelsene kan dekke hele spekteret av hersking, fra svak latterliggjøring til adferd som grenser til seksuell trakassering, under dekket av å være «sjarmerende».

Tips: Slå ned på tilnærmelsene med én gang. Sett grenser. Si at du er flattert over hans/ hennes tilnærmelser, men at du ikke er ledig på markedet.

 

 

 

 

DRAGEN

Ligner på Bøllen, men er mer sofistikert. Han/ hun setter folk opp mot hverandre. Utspekulert. God til å sette ut ondsinnede rykter, og en ekspert på å holde tilbake informasjon.

Tips: Prøv å sette ord på det misbilligende kroppsspråket eller spør hva han/ hun egentlig mener med blikket som sendes deg. Konfrontér han/ henne med eventuelle rykter som er satt ut om deg.

 

 

 

DEN KOKETTE

Mange kvinner spiller på feminiteten, menn spiller på maskuliniteten. De setter oss helt ut med kokett hersking. Kommer for sent til møter, gang på gang, og unnskylder seg kokett. «Det var så fæl trafikk, de måtte shoppe, eller hadde et eller annet teknisk problem». Unnskyldningene er ofte så latterlige og blir lagt frem med så mye humør og flørtende smil at vi blir helt paffe – og dermed kontrollerer de resten av møtet. Eller de bare blåser av / flørter seg ut av situasjoner ved å bagatellisere. Tar lite ansvar.

Tips: Ikke mist fatningen, understrek viktighet og ansvar ovenfor bedriften.

 

 

 

 

 

 

DEN GLADE

Han smiler og ler til alle, ofte kombinert med en viss form for naivitet, men lover ting som ikke skjer i virkeligheten. Rapporten kommer ikke til avtalt tid, fordi det var noe annet som hastet mer. Han/ hun smiler det bort, noe som gjør det vanskelig å slå tilbake. Han/ hun er jo så snill og vennlig! Dette skjer igjen og igjen.

Tips: Vis til uheldige konsekvenser dersom man ikke foretar seg det rette. Husk å ha et stort smil på lur!

 

 

 

VERDENSMESTEREN

Man kan bøye seg i støvet over all livserfaringen denne personen har – noe som selvfølgelig er meningen. I kraft av sin klokskap og erfaring forventer han/ hun at han har rett og skal bli hørt, egentlig samme hva saken gjelder. Ofte får han /hun kollegene sine til å gjøre researchen og skrive en rapport, for så å ta all æren for arbeidet. Herskingen kan også komme til uttrykk ved  komplett stillhet.

På dårlige dager blir Verdensmesteren besserwisser – den som vet bedre. Han/ hun er nedlatende vennlig, siterer hele tiden, bruker aldri høy stemme, korrigerer uttalen din. Han opphøyer seg selv og nedvurderer sine omgivelser, dominerer møtet, samtalen og festen.

Tips: Gi ros. Spill på lag med ham/ henne. Det er heller ikke ueffent å spille dum. Muligens må du etterpå gå på do og skrike, men det kan hende du får komme igjennom med ditt tilslutt.

En underkategori av Verdensmesteren er wannabe´en. Han er ingen leder, men oppfører seg som en.

 

 

KONTROLLØREN

Han/hun er uklanderlig i hele sitt vesen, har tallene klare, smeller fakta i bordet, og er god til å snakke for seg. Svært opptatt av detaljer og får ofte møter til å gli ut i sanden ved å pense inn på tall, fakta og ørsmå bagateller. Til slutt orker du ikke mer. Har ofte problemer med å ta større valg. Slik bruker han/hun sin ubesluttsomhet til å stikke kjepper i hjulene for andre.

Tips: Hjelp dem! Still opp klare alternativer for dem, gjerne gradert etter viktighet. Påpek konsekvensene dersom man ikke handler.

 

 

 

Dette er hovedtypene grovt skissert,  men man kan ha et snev av flere av disse på en gang. Det kan det se ut som om Bøllen og Gledesdreperen er de vanligste hersketypene i arbeids og organisasjonslivet.

– Det kan være en hårfin balansegang mellom bruk av hersketeknikker og mobbing. Mobberen bruker gjerne hersketeknikker, men all hersketeknikk er ikke mobbing. Mens hersketeknikker kan være enkeltstående hendelser, skjer som regel mobbing gjentatte ganger, over lang tid.

Er du en herskertype, bruker du hersketeknikker eller har du kjennskap til andre som gjør det? Har du blitt/ blir du utsatt for det? Nå når du nå har lest dette innlegget, vet du at du heldigvis ikke er hjelpeløs!

 

 

 

 

 

 

9 comments

 1. Tusen takk for et velskrevet og betimelig innlegg. Konkret, presistog med gode eksempler. Akkurat midt i blinken for meg akkurat nå!

  1. Tusen takk selv:) Dette innlegget er nok et av mine mest leste så jeg skjønner det appelerer til mange. Det var også tanken bak da jeg skrev det. Hyggelig at det treffer der det skal når det skal. Det er det som er meningen 🙂

   1. Takk for tilbakemelding;) …og… et lite ønske, da… dersom det var et av dine mest leste, kunne du tenke deg å følge opp med noe i linjen av «Hva har skjedd som følge av denne tenkningen og hva har jeg tenkt videre på siden sist jeg var inne på dette temaet?» Hadde vært supert;) Muy obrigado;)) og tusen takk for alt det flotte du deler!

    1. Jeg har faktisk ikke tenkt på det,når jeg skriver så er det for å sette i gang tanker og prosesser hos andre, inspirere. REtoriske spørsmål osv… men takk for tipset. DEt var jo en god ide. Skal se hva jeg kan gjøre;-)

     1. Herlig! Vit at det vil bli lest med stor interesse! For meg handler dette også om å bli flinkere til å ivareta meg selv på en god måte. Jeg er hørselshemmet og det er ofte komplisert å skjelne mellom ulike kommunikasjonsnivåer og å stille konkrete spørsmål når noe kjennes «ugreit» – så klumper det seg heller til i magen… og det er IKKE greit! Så det blir en «vei ut av stillheten» det her… og mange mange trenger litt niste på den ferden, ja…

  1. Tusen takk Lisbeth:)
   Dette er også et av de mest leste innleggene mine. Viktig tema

 2. Takk for tilliten ved å linke til mitt blogginnlegg når det gjelder hersketeknikker 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *