Indriel Body & Soul

Fra bloggen

Våkne

VÅKNE! Viktig informasjon mot den store energiportalen, 21 desember.

Mange spirituelle mennesker er opptatt av å våkne. Mange synes å tro at oppvåkningen handler mest om evnen til å se igjennom illusjonene, se hva som foregår i verden, få øye på «The matrix» Se makten bak makten. Mange går i kampmodus. -Å våkne handler om så mye mer. Selvfølgelig sier du kanskje, men det er lett å glemme i alt man blir fanget i.

Flere og flere spirituelle, lysende mennesker, dras faktisk inn i all «djevelskapen» de ser, og kjemper mot. Når man fordyper seg i alskens teorier og grusomheter, er det få som klarer å gjøre det uten at følelsene løper av med oss. Informasjon spres som ild i tørt gress via internett. Vi blir bomardert av informasjon. Det er krise, pandemi, presidentvalg-kaos i USA, Black -lives matter, Q-Anon, illuminati, New world order, Pedofili ringer, Adrenochrome. Her i landet er det Corona opp og ned i mente, nyhetssendinger daglig. Nye smittevernregler. Isolasjon. Det er Vindkraftutbygging, og de nye strøm-målerne, stråling, Landet blir solgt bit for bit til utlandske kapitalkrefter….

Vi lar oss fange emosjonelt og blir dratt inn i et, og/eller flere av disse temaene. Vi blir frustrerte, rasende, rystet, triste, redde osv.. For noen kan det bli en mosjonell berg og dalbane ferd. Så reagerer vi, for all denne emosjonelle triggingen må ha utløp. Hva skjer så? Våre energivibrasjoner dras ned til et lavere nivå.

Det har i årevis vært snakket om i spirituelle kretser at verden skal inn i en femte- dimensjonell bevisthet. Alle fra Mayaene, til store Yogier og urbefolkninger, har sine fortellinger om dette. Aboriginene spesielt, har forberedet seg på dette som sker NÅ, i mange år.

Jeg er et transemedium og det kommer informasjon hele tiden. Til meg personlig, eller til mine klienter. Det finnes flere transemedium i verden, og budskapene som kommer pleier å være sammenfallende. Biter som tilsammen skaper et litt større bilde. Jeg har ikke fulgt så godt med på noe det siste året, jeg har vært i min egen prosess.

monica

Jeg har mange ganger latt være å stå frem med informasjon jeg får, fordi jeg har vært for feig rett og slett.

-Hvem er jeg, til å kunne si noe om….. osv.

For ikke å snakke om aggressiviteten man kan bli møtt med, hvis man mener, eller ikke mener, det andre mener man skal mene!

-Been there done that! Det er ikke veldig behagelig. Jeg observerer hva som skjer i slike tilfeller, og står i meg selv, men det frister ikke til gjentakelse. Dette jeg nå skal formidle, er imidlertid ikke informasjon det er «greit» å holde for meg selv.

Det er mange som formidler beskjeder verden over. Jeg har kanskje noe å si som sammenfaller, men kanskje kommer det også noen nye momenter. Noe som kan være vesentlig. Dette er viktige ord til deg som leser. Om du bruker tid på å bli rasende, fornærmet, krenket, eller om du tror jeg har tørnet helt, blir det ditt fokus. Da kan det være at du går glipp av noe du trengte å høre.

Lysarbeidere

Mange er her på jorden med sitt lys, sin energi/ sin vibrasjon. Såkalte lysarbeidere. Disse er her for å hjelpe mennesker komme i balanse, med sin utvikling og / eller være fødselshjelpere for jorden inn i en ny tid..

Mange føler seg kallet men vet de hva det faktisk vil si? Hva som kreves? Det går ikke an å bare tenke positive tanker, og elske alt og alle i en evig optimisme. Det er ikke nok! Det er også en form for illusjon. Det betyr ikke at man skal fordype seg i grusomheter, og gå i korstog for å bekjempe både tenkte og relle fiender. Det er to ytterligheter.

Å våkne;

å våkne, betyr at man blir bevisste. At man er bevisste i øyeblikket, bevisste også på seg selv. På hva som foregår på innsiden og hva som trengs for å utvikles videre. Vi har alle skyggesider, vi har alle emosjonelle sår og baggasje. Vi har alle triggere og vi lar oss trigge. Ikke sier du? Da må du enten være blind, eller et fullstendig opplyst menneske. Det finnes det ikke mange av. Klarer du å være den nøytrale observatøren? Klarer du å bevare en indre ro, uansett hvasom skjer? Har du en høyere bevissthet og forståelse for alt som skjer? Klarer du å se på grusomheter, observere dine følelser, forstå hvor de kommer fra, ha empati og forståelse med omverdenen, og likevel holde deg selv balansert? Være forankret i ditt høyere selv?

Har du allerede 5 dimensjonell bevissthet sier du? Helt sikker på at akkurat det ikke er ønsketenking? At det er ditt ego som opphøyer deg? Det jeg beskrev ovenfor er spørsmål som du kan stille deg en gang til.

Klarer du å se på alle som likeverdige. Klarer du å elske deg selv og andre uten betingelser? Klarer du det? – heeeelt sikker på det?

Lysarbeiderens utfordringer

-Hva er det viktigste en lysarbeider gjør? Mine spirituelle guider sier at den viktigste jobben gjør man; «I det dypeste dype, i det mørkeste mørke, i en selv.»

Det betyr å arbeide med seg selv, virkelig fordype seg i sine skyggesider, forstå sine sår, og forløse dem. Holde sine energier rene, i flyt, og stadig arbeide med å høyne sine vibrasjoner mot det optimale.

Hva skjer med våre vibrasjoner når vi leser, ser, tar inn, og reagerer på all denne nedslående, tildels grusomme, informasjonen, og teoriene som florerer? Er du virkelig bevisst nok i hverdagen til å forstå det?

Hvis du er det, er det vakkert. Hvis ikke, eller om du ikke er helt sikker, les videre:

En viktig del av oppvåkningen, kanskje den aller viktigste, er altså , i følge mine guider, å lære seg selv å kjenne, forstå sine egne illusjoner, skygger, følelser og reaksjoner. Plassere det, anerkjenne, erkjenne og slippe. Når man observerer prosessen fra sitt høyeste selv, sin «jeg ER» bevissthet får man et helt annet perspektiv. En ting er å vite det, det er noe helt annet å faktisk huske på å gjøre det. Hverdagen går sin gang, hvor mange går ikke litt på autopilot?

Man må kjenne seg selv så godt at man kan lese hva som helst, se hva som helst, erfare hva som helst, føle, trigges, forstå triggingene, akseptere dem uten å REAGERE/ AGERE emosjonelt, og/ eller handle UBEVISST!

Kjenn deg selv!

Det er ikke uten grunn at det er den viktigste læresetningen i all esoterisk viten. Så viktig at det sto skrevet over inngangen på templene både i Delfi og i det gamle Theben ( Luxor Tempel) Kjenn deg selv!

Kjenner du deg selv godt nok? Hvordan komme dit? Mindfullness er en fin metode mot det målet, for det er nettopp det som er mindfullness. Målet med mindfullness.

Det er umulig å ikke reagere emosjonelt når man ser grusomheter. Krig, vold og overgrep mot barn. Ødeleggelse av natur, maktsyke politikere, konspirasjoner, hva det måtte være. – Klart det! Budskapet her er ikke at vi skal være eller bli iskalde. Det er ikke det mine guider øsnsker.

Vi skal ha medfølelse, kjærlighet og empati, vi vil kjenne på negative følelser, MEN vi skal kunne beherske oss, lære oss kunsten å lede oss selv. For å klare det MÅ vi kjenne oss selv,og vi må være mer bevisst tilstede i hverdagen. Vi må forstå mekanismene bak trigging og emosjonelle reaksjoner, og vi må følge med på når det sker. hva som skjer. Gjøre det som trengs for å gjenopprette balansen.

Vi evner å gjenkjenne når våre vibrasjoner både synker og stiger, slik at vi kan justere dem i takt med utviklingen. Følelsene våre er indikasjoner. negative følelser = Lavere vibrasjon.

VI MÅ HEVE VÅRE VIBRASJONER OVER DE NIVÅER VI IKKE ER TJENT MED. Jeg/Du må vite hva vi trenger for å kunne gjøre nettopp det. Det finnes ikke bare EN oppskrift. Hva som får din sjel og ditt hjerte til å synge, hva som gjør deg trygg og harmonisk og glad er unikt for deg. Hva det er, vet bare du.

Når vi reagerer på all grusomhet «makta bak makta», står for. Kan reaksjonene, følelsene, bli sterkere og sterkere jo mer vi syns vi forstår og jo mer informasjon vi tar inn. Jo mer vi følger med/ deltar i diskusjoner på nett. Vi blir bomardert med negativtiet, både hendelser, teorier og uttalelser.

Jeg velger med vilje å ikke kalle dette for fake news, eller konspirasjonsteorier.

Det er bare ulike påstander, hva man tror, eller ikke tror, foregår i verden. Selv om «mainstream» media har konsensus, en rett til definisjonsmakt på hva som er sannhet, og hva som er fake news. Hva er egentlig sant for deg? Religion/ spiritualitet handler jo om teorier, man velger å tro. Er religion fake news, eller konspirasjonsteorier? Man tror det man tror.

Det er forståvidt greit for meg hva andre tror, og ikke noe jeg har noe med. Jeg er mer interessert i om man står stødig i seg selv, midt i det hele?

Jeg har det siste året hatt en prosess det jeg observerer og jobber på dypet. jeg måtte bli skikkelig dårlig før jeg ble nødt til det. Jeg har erfart hvordan det er å bli dratt i ulike retninger emosjonelt. Da ble jeg forklart det jeg nå deler her. Det er interessant å observere hva som skjer med meg når jeg blir dratt for langt inn i alt som foregår i verden. Hva som trigges i meg og hvilke triggere det er snakk om. Det har vært svært lærerikt. Jeg har vært heldig og fått klare beskjeder, råd og advarsler underveis. Man kan si at jeg har blitt veiledet i min egen prosess for å kunne forstå det mine spirituelle guider, vil formidle.

De sier at det er naivt å tro at lyset seirer uansett. Seirer uavhengig av vår egen innsats. At det er forutbestemt. Vi har vår frie vilje, men alt vi gjør eller ikke gjør, får konsekvenser. Desverre er vår innsats eller det som kreves av oss ikke nødvendigvis hverken behagelig eller lystbetont. Det er faktisk hardt arbeid.

Det kan være lett å «glemme» lyset i oss, når vi dras inn i en «kamp» hvor VI ikke lenger lys som kjemper mot mørket. Vi tror det vi gjør vil fordrive mørket, og er ikke bevisste at vi subtilt begynner å absorbere mørket. Vi havner på «det samme nivået» ved å «hate», og subtilt blir våre vibrasjoner dratt lengre og lengre ned mot samme nivå. Noen i mer andre i mindre grad.

Vi BLIR kke mørket, men vi blir midre lyse… Akkurat så mye mindre lys, at vi ikke opprettholder det vibrasjonsivået vi er kommet for å holde, når det virkelig gjelder…

Mange har kanskje hørt Cherokee legenden om den gamle som forteller barnebarnet sitt om de to ulvene vi alle har i oss. (trykk på den grønne linken for mer info)

Alle har vi en sort og en hvit ulv innvendig. Den sorte er mørket i oss og den hvite er lyset i oss. De to kjemper hele tiden om plassen. Barnebarnet spør hvem som kommer til å vinne. Bestefaren svarer: «Den ulven du forer!»

Hva gir du din oppmerksomhet og energi til? De universelle lovene gjelder enten vi glemmer dem eller ikke

Tenk deg:

Tenk deg dette scenario: Det er en kamp i verden mellom lyse og mørke energier. La oss si at verden styres av «noen» med en mørk agenda. Hvem kan bekjempe den? Jo, en samlet verden av lysende høytvibrerende sjeler. Sammen. Det er fellesskapet som kan gjøre dette sammen. Vi må arbeide med oss selv for å kunne fylle vår plass i dette fellesskapet. Men hvordan?

Trollet sprekker når solen står opp og skinner på det. Solen gjør ikke noe annet enn å skinne, være det lyset den er. Den stiger på himmelen med alt sitt lys og trollet sprekker. Trollet gjemmer seg ikke inne i fjellet fordi den frykter en krig med solen. Det frykter bare lyset, solskinnet.

Ta så dette tenkte scenario videre. Hvis alt ikke er som vi blir forledet til å tro, nettopp slik som mange mener. Hva er det beste å gjøre da? Hva må man være bevisst på?

Mange kjenner legenden om den Trojanske hesten. ( trykk på den grønne linken for mer detaljer)

Kort fortalt: Oldtidsbyen Troja var tilsynelatende både uovervinnelig og uinntakelig, grekerne så ut til å tape krigen, men Odyssevs fikk en ide og lagde en enorm stor, hul hest. De beste krigerne fikk plass inne i den. Så forsvant alle de andre av syne. Trojanerne trodde grekerne hadde reist, men ble nysgjerrige på denne hesten. De dro den inn i byen. Så når alle sov, krøp soldatene ut åpnet byportene og de beseiret Troja. Troja ble bare beseiret fordi innbyggerne selv åpnet porten for fienden.

En annen «Trojans hest» er et datavirus som utgir seg for å være noe annet enn det er. Du åpner selv for det og med en gang det har kommet inn, ødelegger det din fantastsike pc din innenfra. Da nytter det ikke hvor bra pc din er.

Mange mener at vi gis «brød og Sirkus» om dagen, for at vi ikke skal følge med på hva som faktisk foregår. jeg har omtrent sluttet å se nyheter osv. fordi jeg ikke orker all negativiteten. Har vi skilneevne? Hva er det DE (makten bak makten, den mørke energien, Illuminati, eller hva du vil kalle dem. Jeg vil som et samlebegrep bruke: DE heretter i teksten.) ønsker å oppnå?

De vil vinne sier du? Derfor må du bekjempe dem, overvinne dem! Hva er egentlig den beste strategien? Hva vil vi oppnå?

Stopp litt nå og tenk. Når du står i din kamp MOT det du «hater» Når du er så mot noe at du blir frustrert, harm, sint, rasende, kanskje redd osv. Hva skjer med deg da? -Klarer du å være balansert, være en observatør. Være klar over hva som trigges i deg, hvor alle følelsene dine kommer fra og hva de gjør med deg? Klarer du stå i din kraft og bare være lyset som får trollet til å sprekke? Hva tror du skjer med din vibrasjon om du lar følelsene løpe av med deg, når du agerer og absorberer negativiteteten i større eller mindre grad? Observerer du deg selv og forstår hva som skjer med deg? Eller glemmer du disse tingene fordi du er fanget av frustrasjoner osv?

Jeg er ikke her hverken for hverken å bedømme, dømme eller diktere min sannhet. Om mine beskrivelser gjelder deg eller ikke, er det bare du som kan svare på. Jeg tar ingen stilling til det. Jeg bare gjør det jeg blir bedt om. Jeg stiller spørsmål.

Jeg ble bedt om å være en påminner, stille spørsmål ,slik at flere får noe å tenke over. Jeg skal riste i så mange som mulig, selv om det kan bli upopulært.

Selv de som gjerne vil se på seg selv som oppegående, kloke, oppvåknede vesen, kan snuble, kan trø feil, alle kan ta feil. Jeg kan ta feil, Ingen er ufeilbarlige.

Det jeg har lært av å rense hus, og det jeg har fått vite fra mine veiledere, er at mørket negative energier virker i det subtile, Det man ikke ser eller tenker over. Kan du ikke rammes direkte, kan de alltids finne en indirekete måte å sette deg ut av spill på. Spillet mellom energiene er like strategisk som et parti Sjakk. Noen ganger er du sjakk matt før du rekker å registrere det ( Ja ikke Magnus Carlsen da)

Noe som ikke er det, det gir seg ut for å være, er den perfekte strategien. Å bruke oss selv mot oss selv gjennom; forledning, avledning, brød og sirkus, er genialt. For det ubevisste mennesket er en tikkende bombe med alle sine uforløste emosjoner.

Forstå dette den som kan!

Tilbake til det tenkte scenario: Tenk om den beste måten for makten bak makten, å vinne på, er å snike seg inn bakveien, forkle seg som noe annet enn det er? Skape avledningsmanøvrer, slik at vi mister fokus et øyeblikk. Et øyeblikk som varer akkurat så lenge at vi «går glipp av» den virkelige oppgaven vi har; Å være LYSarbeidere.

Når alle våre ubearbeidede, ubevisste følelser trigges, løper av med oss gjennom våre reaksjoner og aksjoner, vil det trekke våre vibrasjoner ned. Sakte men sikkert, absorberer mørket våre sterke følelser, for tro meg, de har kraft. Dette skjer så subtilt at vi ikke merker det selv. en hendelse, en sak om gangen.

Jo mer bevisste vi er, jo mer vi har arbeidet med oss selv på et dypt plan, jo bedre rustet er vi til å stå i mot.

Tenk deg at mens vi fører en kamp, der vi tror slagmarken befinner seg, vinnes krigen et helt annet sted?

Du trenger ikke ta noen stilling til det jeg skriver her, bare la det synke inn litt…Observer hvor ordene treffer deg, hva er det som trigges? Hvorfor? Blir du sint på meg for det som skjer i deg?

Jeg vil dele noen ord jeg fikk, etter å ha fått se disse tingene jeg skriver om nå. Klart mørke tin, urettferdighet, grusonhet skal avdekkes, klart det, men hva gjør vi så? Klarer vi å skinne klart og bare belyse? avstå fra å reagere, avstå fra å bli dratt inn. DA har vi vunnet. DA sprekker trollet

Jeg fikk beskjed om å dele disse ordene, for det snakkes ikke bare direkte til meg, men også til deg;

Kanalisering:

«Jeg ber deg ikke være blind for all urett som skjer i verden, tvert i mot, jeg ber deg være våken, jeg ber deg være klok. Jeg ber deg se både til høyre og venstre. Jeg ber deg se nøye inn i deg selv. Som vesen kan du velge å åpne deg for det hele, ikke bare for deler. Jeg vil ta slør fra dine øyne slik at det du erfarer blir din åpenbaring. Dette som blir åpenbart skal du bringe videre til andre, slik at de også skal se med sitt vidsyn. Slik at de kan våkne og se med begge sine øyne og alle sine sanser. Vend deg med alt du er mot det som er godt, slik trekker du det inn i verden.

Bare en hest som står i fare for å løpe av, må ha skylapper. Mange ser ikke at de bærer skylapper. Da skjules ikke bare det man kan se i sitt sidesyn, men gjør at man mister sjelens eget vesen og sjelens tilstand ut av syne. Hvem setter disse skylapper på? Er det du selv? Vokt deg for skylappenes herrer, de kan ikke tilgis, for de vet hva de gjør.

Våkne, for når DU vet hva du gjør, blir du herre over deg selv, og ingen skal lengre holde deg nede. Jeg ber deg om å våke og holde ditt lys klart for det er nå det gjelder. Den som vet når lampen skal tennes om kvelden er klok og trenger ikke leve i mørket. Du er kallet, la din lampe lyse og fortrenge mørket.

Mørket lar seg ikke bekjempe av mørke. Kun ved å tenne din lampe, la den skinne klart vil du fortrenge mørket. La lyset i deg trekke lyset inn i verden. I det klarhetens lys vil den nye tid fødes. Tiden er nå. våk og vær rede! Alle lys må tennes, vibrasjonene må høynes mot dette ene hellige tidspunkt. Ikke glem hvorfor du har kommet»

Erkeengelen Michael

Hva er det egentlig snakk om?

I spirituelle kretser har det vært snakket lenge om at verden skal forandres og bli et bedre sted. Gå inn i femte dimensjon. Det har vært diskutert lenge når dette skal skje. Jeg holdt på å gå glipp av det, fordi jeg ikke fulgte med, men ble heldigvis vekket.

Verden går mot forandring den 21 desember. Det er bokstavelig talt skrevet i stjernene. Mange har lenge vært opptatt av energiportaler, oppgraderinger osv. Jeg vil si at alt det bare har vært oppvarmingen til det som nå skal skje. Om kun 10 dager skjer det. Vi har en mulighet til å vinne over all urett i verden.

Hvordan har du vært distrahert de siste månedene, det siste året? Hva har trukket deg vekk fra deg selv, ditt lys?

Hele 2020 har vært en lang seig, tung oppbygging til de hendelsene vi nå står ovenfor.

Den største energiportalen av alle, er under oppbygging. Vi er alle med på å bygge denne med våre energier, sammen. Det er ikke positive tanker som gjelder nå, det er kjerne-vibrasjonen i oss; summen av våre følelser. Derfor er det nødvendig at så mange som mulig sørger for å øke sine vibrasjoner nå, til et nødvednig nivå. Du er her for å gjøre dette. Du kjenner når vibrasjonsnivået er riktig fordi du vil kjenne deg oppløftet, lykkelig, du vil faktisk talt stråle. Vi drar alle samme lasset, sammen. Det er likevel ingen konkurranse. Bare gjør ditt beste!

Hva skjer på stjernehimmelen?

Allerede den 14 desember har vi en nymåne og en total solformørkelse i Skyttens tegn. Den vil gi oss en helt ny start på vei mot høyere bevissthet, den hjelpe oss, den vil dra oss mot å søke det som er sant og riktig via Merkur som vil på virke eklipsen og Neptun vil komme inn med forvirring. Det blir derfor ikke lett. Hva skal vi tro?

Nå er det viktigere enn noen gang å stå balansert i seg selv. Du er ikke dine følelser, du er mer enn som så. Du må heve deg over dine emosjoner og stå i ditt høyere potensiale. Det handler ikke om å være den beste, gjøre det perfekt. Det handler om å gjøre så godt du kan. Gjøre noe, den minste lille innsats i rett retning, er bra. Bevisstheten din er sterk. Den trenger bare å bli minnet på….

Kanskje får disse ordene deg til å tenke, vekke deg tilbake til din sanne vibrasjon. Gjennom meditasjon, bønn, pust, yoga, natur, mindfullness, ren levende mat, og det du ellers trenger for å høyne dine frekvenser, vil du lettere øke vibrasjonene.

Kanskje også ta en liten pause fra alt som bringer frem harme, frykt, angst, sinne, tristhet osv. ( Ja jeg vet at en som sørger, en med stor angstlidelse, mental sykdom osv, ikke bare kan ta pause, jeg henvender meg til de som kan flytte sitt fokus tilbake til det vesentlige) Alle klarer noe. Du klarer kanskje å holde en viss balanse i et par uker? Å visualisere det du ønsker i verden. Takke for at det allerede ER sånn!

Den 17 desember forlater Saturn Stenbukken og går inn i Vannmannen, og den 19 desember gjør Jupiter det samme. Den 21 desember kommer disse to planetene sammen, i en stor konjunksjon. Dette skjer på vintersolverv og på 0 grader i Vannmannen. Dette er muligheten til en helt ny start, et helt nytt paradigme kan fødes. En helt ny verdensanskuelse når det gjelder sosiale og politiske strukturer, verdier, økonomi….Hvilken verden vi vil ha. Vi beveger oss mot the age of Aquarius og dette er døren vi må igjennom. Den begynner for fullt i 2024. – Om mange nok har de riktige frekvensene!

JULESTJERNEN VIL LYSE!

Vi vil se Jupiter og Saturn sammen på himmelen, tilsynelatende som en stor lysende stjerne. «Julestjernen» har ikke vært synlig på himmelen siden år 1623. Denne konjunksjonen har ikke skjedd i Vannmannen, siden år 1405, Da så vi starten på renessansen (Trykk på grønn link for mer informasjon)

Så nærme som planetene vil stå hverandre nå, har ikke skjedd siden 4 mars i år 1226. Du vil kunne se konjunksjonen selv, med dine egne øyne, en times tid, om du har en klar utsikt til sørvest himmelen. Ca. 45 min etter solnedgang. Den vil være mest synlig en ukes tid fra og med den 21 desember.

I tillegg er dette begynnelsen på en ny 20 års syklus. De siste 200 årene har disse konjunksjonene foregått i jordtegn, bortsett fra 1991 da disse konjunksjonen skjedde i vekten, Nå starter vi på nye 200 år der, disse konjunksjonene vil foregå i lufttegn.

Det skapes faktisk et kors av energi på den astrologiske himmelen den 25 desember.

I tiden fram mot alt dette har vi hatt heftige solstormer og meteorskuren Geminidene. Schumannfrekvensen har vært veldig høy i perioder.

Vi er alle som små antenner. Lysarbeidere spesielt. Vi trekker jordfrekvensen opp og den blir ett med vår vibrasjon. Vi trekker den universelle frekvensen ned og den blir ett med jordenergien, i vår vibrasjon. Så genererer vi denne ut og frekvensen er med på å transformere. Slik skaper vi denne nye energien sammen. Uansett hva du tror eller ikke tror. Derfor kreves det at vi holder vår vibrasjon så høy som mulig, nettopp for å kunne gjøre dette.

Dette er hva jeg har fått se:

Når energien fra jordens hjerte ( schumanfrekvensen strømmer vertikalt opp igjennom enerergisenterene våre (Chakra) og universets sentrums, lysfrekvenser strømmer vertikalt ned igjennom oss, møtes disse energiene og blir ett med vår egen grunnenergi. De kan møtes i hvilket som helst chakra, men som regel i hjertesenteret, eller i det tredje øye (pineal kjertelen) Hvor disse energiene smelter sammen, kommer bare an på hvilken frekvens du er her for å dele.

Denne «treenigheten» av energi genereres enda mer opp når de møtes, og en horisontaldelt energi/ lysvibrasjon skapes. Disse lysvibrasjonene skaper da altså et lyskors gjennom hvert menneske. Noen av oss er her for å holde energien, sørge for at mange nok av disse lyskorsene skapes. Vi skal holde vibrasjonene frem mot og forbi den 21 desember. Vi gjenskaper i oss, på jorden, det som skjer på himmelen og oppfyller ordene: «Som for oven, så for neden» _-Når det øvre blir som det nedre, )ord fra gammel esoterisk visdom)

Derfor er det viktig at du ikke lar deg distrahere eller påvirke slik at du ikke kan skape og holde dette lyskorset.

Mediter i dagene fremover, vær bevisst på hvordan frekvensene i deg er. Gjør hva du kan for å heve dem. Jeg har kanalisert denne meditasjonen til dette formålet:

Visualiser hvordan lyskorset er etablert i deg. Kjenn godt hvilket chakra sentrum av korset står i. Gjør denne meditasjonen eller bare visualiser det. Gjerne hver dag, frem mot den 21,desember, men spesielt på den17, 21 og den 25 desember . Ta deg tid i juleforberedelser og julefeiring, til en kort eller lengre justering av energiene dine, eller en kort/ lang meditasjon.

Det vil arrangerers flere globale meditasjoner den 21 desember:

http://www.globalpeacemeditation.com/

Det er bare å google til du finner noe som passer for deg, eller det går helt fint å meditere alene, man kan koble seg på energien uansett.

Ved Uluru i Australia, aboriginernes mest hellige sted, vil det være en stor energy connection sermoni den 21 desember. De vil åpne den hellige energien som tillater oss å utvikle oss videre, hvis vi er klare.

Vi får allid den drahjelp vi trenger, men vår egen innsats er viktig og den bare vi som kan gi. Den blir hverken hentet eller høstet. Det er opp til deg og meg.

Delta på det som føles riktig for deg. Men ta deg i allefall tid til å harmonisere og øke dine frekvenser. Om du tror på dette eller ei, det vil uansett være like bra for deg personlig, som for hele verden <3

Vi må dra lasset sammen, gjøre dette i fellsskap. Fokusere på det vi vil skape fremover, i balanse, trygghet og kjærlighet.

Det krever sin kvinne og mann!

Denne teksten har skrevet som om det var et diktat. Kanaliseringen i sitatet, er tatt fra en jeg tok ned for noen uker siden.

Jeg står stødig i meg selv. Jeg håper du også står stødig i deg selv.

-la det skje!

La det skje
La det skje

19 comments

 1. Mange takk skal du ha for at du tok opp dette viktige temaet!
  For meg er dette, med unntak av det rent astrologiske aspektet, kjent stoff. Men at dette er ting jeg allerede vet er ikke det samme som at jeg ikke kan trenge en påminning . For det gjør jeg, og sikkert de fleste av oss (lysarbeidere) – som du selv er inne på. Dette var en veldig god og velformulert påminning. Og dessuten kjennes den som den helt riktige akkurat nu!
  Så igjen, tuuusen takk!

  1. Kristin, så fint å høre. Ja det er sånn at uansett hva vi vet, så trenger vi påminnelser av og til. Både påminnelser og bekreftelser. Så når det nærmer seg at man må være litt ekstra bevisst så er det greit med en påminnselse, om ikke i god tid, så iallefall i tide. Jeg er glad jeg kunne være akkurat det for deg <3
   Tusen takk <3

 2. Takk! ✨
  Det traff meg så godt, trengte virkelig å høre dette. Har latt meg villede i det siste. -La det skje!

 3. Fin og ren redegjørelse som jeg ønsker å dele. Tusen takk til deg som har skrevet dette.

 4. Hei på deg.
  Dette er en viktig påminnelse. Er veldig lett i disse dager å bli trukket ut av sitt senter og sin kraft. Kjenner meg godt igjen i det du skriver.

  Takk for en viktig påminnelse og ett balansert godt skrevet innlegg rundt dette.

  Mvh
  Jan-Olav

  1. Tusen takk Jan-Olav <3 Jeg blir veldig glad for å høre det. Glad for at det traff akkurat deg 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *