Indriel Body & Soul

Fra bloggen

HEFTIGE MIDTSOMMER ENERGIER OG TAROTKORTET SKJEBNEHJULET. ALT HENGER SAMMEN!

Vil du vite litt om energiene vi påvirkes av om dagen? Astrologisk, numerologisk samt Tarotkortet skjebnehjulet? Her kommer en del informasjon:

Den 20 juni hadde jeg en veldig fin og personlig midsommer-seremoni. Les mer HER

Jeg trakk to kort som skulle belyse energiene litt mer. Først trakk jeg et lite engle- kort: Takknemlighet.

For meg er takknemlighet en tilstand. Man ER takknemlig. Det er ikke nok å forstå at man skal være takknemlig, man må føle det, man må ta takknemligheten med i sin væren. For meg er det noe jeg jobber med og øver på hver dag. Jo mer takknemlig man kan være, jo mer av det gode tiltrekker du deg i livet ditt. ( Lov om tiltrekning)

Jeg trakk også et Tarot-kort fra Aleister Crawleys Tarot, fordi jeg finner dem svært symbolske, magiske og esoterisk spennende. De er fine å fordype seg i, meditere over.

Kortet jeg trakk tilhørte den store Arkana og var kort nr. 10 ( romertall V) Fortune/ Lykke/skjebnehjulet.

Først vil jeg si litt om de kraftfulle dagene/ energiene vi er inne i nå. For det første har Venus vært retrograd en stund og vil være det frem til den 25 juni. Under Venus retrograd er det temaer som kjærlighet, finanser, kreativitet, fred, harmoni og alt som er vakkert i livene våre som kommer opp. Venus retrograd er ofte en fryktet periode, fordi den har en tendens til å skape bølger, forstyrre eller bryte opp kjærlighetsforhold. De relasjoner som ikke er bygd på ekte følelser og god kommunikasjon, vil merke det.

Ting kommer opp i dagen og det må snakkes ut. Klassisk under Venus retrograd er at en gammel elsker/ kjærlighet kan komme tilbake, enten faktisk eller i tankene dine. Kanskje er det snakk om en ny sjanse eller at du endelig kan sette en strek. Få en avslutning du kan slå deg til ro med. Kjærligheten kan føles forvirrende i denne tiden. Ta den tiden du trenger for å ta riktig avgjørelse.

Den 19. juni passerte Venus mellom solen(han) og månen (hun). Jeg er ikke astrolog og bruker intuisjonen en del. Det jeg får beskjed om er at under denne innflytelsen er det en fin tid til å la kjærlighet oppstå. til å innlede seriøse forhold. Ikke vær redd for hva du faktisk føler uansett hva andre måtte tenke og mene.

Den 19 juni begynte Merkur å gå retrograd og vil gjøre det frem til den 12 juli. Hele denne retrograden vil foregå i krepsen. Merkurs snubletråder vil forekomme innenfor krepsens områder ( Familie, hjem, trygghet, sikkerhet,) Igjen er det fokus på kommunikasjon. Det vil kunen forekomme kommunikasjonssvikt med din kjære, eller familiemedlemmer. Noe som kan forstyrre hjemmeatmosfæren. Kommunikasjon og ansvar i kommunikasjon er alltid viktig, men spesielt nå. Tenk over hvorfor du føler som du gjør, forstå hva som trigger deg. Ta ansvar for egne følelser og velg dine kamper. Vær åpen og ærlig og respektfull i det du sier om dagen. Ta opp ting på en respektfull måte. Ikke si DU gjør sånn og sånn men: Jeg føler at, eller jeg er redd for at..Kan vi snakke om min bekymring… osv…

Merkur retrograd kan også merkes ved at mailer eller beskjeder forsvinner, ikke kommer frem, etc. Husholdningsmaskiner eller hvitevarer kan bli ødelagte. pc, tlf osv kan få problemer. Ikke la ting som må fikses bli liggende for lenge. Enten det er relasjoner som må bedres eller ting i hjemmet som må fikses. Ikke la problemene få lov til å utvikle seg.

Den 20. var det sommersolverv, midtsommer, eller Litha, hvor vi feirer kraften fra solen og foreningen mellom guden og gudinnen.

På den 21. juni var det nymåne og delvis solformørkelse. En såkalt «ring of fire» Under en slik eklipse dekker Månen nesten hele solen, kun ytterkanten av solen er synlig for oss. På himmelen ser det ut som en ring av ild. Et spektakulært syn.

Eklipser er kraftfulle hendelser men denne forsterker nymånen, slik at energien er lik kraften av tre nymåner i en. Dette er en fantastisk tid for å manifestere eller sette intensjoner for tiden som kommer. Denne nymånen var spesielt kraftfull også fordi eklipsen skjedde i forbindelse med sommersolverv og alle de andre astrologiske hendelsene jeg nevner. Eklipsen foregikk akkurat i det nymånen gikk inn i krepsens tegn. Solformørkelsen skjedde på nøyaktig 0 grader kreps.

I følge Astrolog Narayana Montufar ved atrology.com markerer denne solformørkelsen et vendepunkt for menneskeheten og vil bringe forandring. Spesielt vil det føre emosjonelle behov til overflaten. Videre sier hun at både solen og månen vil ha intense aspekter til Saturn i Vannmannen» På sitt verste representerer Saturn regler og begrensninger som har blitt «tredd ned over ørene» på oss over tid. Krepsen er vanligvis et tegn som vil holde alt koselig og hjemlig, uten store konflikter, men denne koblingen til Saturn forteller at alt vi gjør under denne nymånen får konsekvenser langt fremover i tid. Virkelig skjebnebestemte forandringer.

Alle konstellasjonene vi påvirkes av nå, har altså samme budskap, samme vilje. Vi har sett det på hva som foregår i verden og vi vil også se det på mer hjemlige områder. Som direkte påvirker oss personlig. Har vi kranglet under Covid- 19 karantene? Har relasjonen fått sprekker? Har det gått opp for oss hva vi ikke orker mer av? Vi vil ikke lengre bare tåle og tie. Det må ordnes opp. Mars og Jupiter er her for å hjelpe oss, de former et nydelig sekstil for tiden. De vil forsterke vårt mot, klokskap, ambisjon og dømmekraft, slik at vi våkner opp men gjør ting riktig. Dette er en intens energi for ny start. For deg personlig, men også for forandringer i verden. Bruk din stemme, si fra, si det som må sies, gjør det som må gjøres. Rett opp urettferdighet, sett grenser.

Hva kan du gjøre for deg selv? kom i indre harmoni. Sentrer deg, forstå hva du vil. Bare du vet hva som skal til. Våg erkjennelsen om hva du ikke lengre kan leve med, hva du faktisk føler.

Lag deg gjerne et ritual eller en seremoni, bruk krystaller, dufter og blomster. Lag din egen bønn eller affirmasjoner. (Google for å få ideer ).

Tolkning av Tarotkortet Fortune/skjebnehjulet:

Tarot kortet jeg trakk etter min personlige seremoni på sommersolverv, viser seg å være helt i harmoni med energiene som påvirker oss nå astrologisk. Det tar brodden av det som kan være utfordrende og føles godt og bekreftende. for egen del.

Om kortet Fortune: (skjebnehjulet):

Lykke/ skjebnehjulet står for overflod, velstand og ekspansjon, som universelt prinsipp. Dette er i Astrologien forbundet med Jupiter, planeten for hell, muligheter og overflod. Symbolet på kortet minner oss om at vi kan snu livet i mer gunstige og positive retninger ved, å være objektive og stoiske som sfinksen, fleksible som apen. Strekke oss etter nye måter å uttrykke vår kreative kraft på, som krokodillen ( bildet på kortet) Eklipsen bringer også inn temaet om balanse mellom yrkesliv og hjemmeliv. Kanskje må det forandring til? jobber du for mye? Lar du ambisjoner komme foran familieliv? -Det må være balanse i alle ting.

Stjernene som eksploderer som fyrverkeri i bakgrunnen på kortet, representerer øyeblikket, når vi våkner til forståelsen for at vi har muligheten til å forandre det vi ønsker å forandre, i mer ekspansive og positive retninger. På riktig måte. En virkelig A-HA opplevelse. Her er det ikke bare en lyspære som tennes over hodet på en. Her fyres det av fyrverkeri. Lik synapsene avfyres i hjernen.

Dette kan være snakk om en Maslows: «peak experience» Hvor vi plutselig bre forstår, vokser og blir enda mer inspirert. Hvirvlene i bakgrunnen på bildet, er der for å påminne om at ekspansjon og overflod alltid følger med villighet til forandring. Spesielt når vi holder prosessen gående ved å ta sjanser og være åpne for ny lærdom og nye muligheter.

Hvis du har dette kortet som livstidssymbol. (numerologi) Kan regne din fødselsdag om til 19, 10 eller 1.  ( jeg er født 10.09. Da blir det 1+0+0+9= 10=1)

Siden jeg har dette kortet som livstids-symbol, ble det spesielt for meg å trekke dette kortet etter seremonien min. Atter en bekreftelse for meg. Vi med dette kortet som livstids-symbol, stimuleres av alt som er kreativt og originalt. Vi inspireres av å gjøre kreative ting som ikke har blitt gjort før, eller hvis det er gjort før, finne helt nye måter å gjøre det på. Sette ting i helt nye kontekster. Vi har en iboende trang til å utforske alt som er banebrytende, futuristisk og forut for sin tid. Som om vi har en sjette sans og derfor enkelt kan vurdere, og velge ut de mulighetene som er økonomisk fordelaktige eller kreativt konstruktive. Vi med dette livstids-symbolet er fleksible og smidige som Apen og i stand til å se nye muligheter og uttrykksformer som krokodillen.

Hvis du regner hele din fødselsdato pluss årets tall, om til 10, har du skjebnehjulet som vekstsymbol i år.  Regn ut datoen som ovenfor, men legg til årstallet for dette året (Viser min måte å regne mine tall på, i tilfelle du ikke er kjent med numerologi; 10.09.2020. Da regner jeg 1+0+0+9+2+0+2+0= 14. Som blir 1+4= 5. Mitt vekstsymbol blir da kort nr. 5, fra Store Arkana som er: Hierofant eller ypperstepresten. Så jeg har ikke skjebnehjulet som vekstsymbol i år)

Har du dette kortet som vekstsymbol dette året, har du virkelig gode muligheter til å begynne med noe nytt eller snu livet ditt i en positiv retning. Du vil vokse og ekspandere dette året. Du kan aktiv sørge for en hel ny kurs for deg selv, og være åpen for overflod og hell. konflikter løses til din fordel. Det eneste som kan bremse skjebnehjulet for deg, er gamle inngrodde mønstre, eller uvillighet til å se/ gjøre ting på nye måter. Om du er rigid eller ikke fleksibel. Hvis du er fordømmende eller fordomsfull. Se nøye på deg selv og gi deg selv en vei ut av det gamle. Økonomiske muligheter eller uventede gevinster kan vise seg i de årene skjebnehjulet er ditt vekstsymbol.

Uansett om du ikke har kortet som vekstsymbol eller Livstids-symbol, kan du meditere på energien dette kortet representerer. du kan bruke det for å forsterke dine intensjoner om å øke overflod, hell og fremgang i ditt liv. Universet vil oss vel og med dette kortet som gave fra universet gis du medvind mens du manøvrerer i disse dagene. Du kan ha tillit til denne energien for skjebnehjulet bringer gode ting. Knyttet til denne solformørkelse og «ring of fire» er symbolikken i skjebnens hjul komplett.

Skjebnehjulet foretar en dreining og alt blir forandret til det bedre, om det er det du vil og om du er bevisst. Positive affirmasjoner er fine og vil være enda mer virkningsfulle nå.

Nøkkelordet for dette kortet er: Lykke i øyeblikket. Forandringer på skjebnens vei, utvikling og nærvær, positiv skjebne.

Budskap:

Når du er sentrert, kan du utvikle deg i alle retninger.

Kanskje anser du skjebnen for å være utilregnelig fordi den «blander seg inn» og styrer deg, selv om du hadde planlagt og ønsket noe annet. Du trenger å lytte mer til og føle mer på livets flow. Gi slipp på behovet for å tvinge skjebnen i en bestemt retning. Flyt litt mer med. Erkjenn at skjebnen nå leverer varene på en bedre måte enn du selv kunne gjort. Forhold deg avventende men bevisst, det du trenger blir servert, rett foran nesen din. Du kan forsyne deg av alt som legges i din vei. Du tenker kanskje at det er bedre å avvente i tilfelle noe bedre kommer etterpå, men vit at det som kommer nå er det som skal komme. Ikke la det gå deg forbi.Det som skjer er nødvendig for å rense opp, utvikle, komme videre

Føler du at din karriere går i ring? Bryt mønstre, gjør ting på andre måter. Kanskje skal du starte opp med noe nytt? Husk å ta vare på det du har hjemme samtidig.

Når det gjelder kjærlighet: La ting få tid til å bli det, det skal. Ikke tving noe frem. Du har god tid. Kjærligheten lever sitt eget liv.

Økonomisk vil hjelp komme fra en helt uventet kant, ha tillit.

Forandringer er gaver også de du ikke kan se enda. Ta imot de gaver som gis deg <3

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *