Indriel Body & Soul

Satsang

Det er en glede for meg å kunne tilby noe helt nytt og spesielt i Norge. Etter suksessen i Bodø føler jeg meg kallet til å holde flere Satsang-kvelder.

Satsang er et begrep fra sanskrit og ifølge indisk tradisjon betyr det å samtale med, tilbringe tid med, eller assosiere med spirituelle, sanne mennesker. I hinduistisk/ yogi tradisjon møtes en gruppe mennesker ofte for å høre på en «SatGuru» (en opplyst person) i samvær i dennes energi og følgere, for å få svar på dypere spørsmål. Personlige som universelle.

Jeg ser absolutt ikke på meg selv hverken som en opplyst person eller som en «SatGuru», men som transemedium kanaliserer jeg en rekke høyt utviklede visdomsenergier fra andre siden/ høyere dimensjoner.

På premiere kveldene i Bodø, ble dette en suksess. Opplegget var vellykket og svært etterspurt.

Hvordan foregår en Satsang med Monica?

Jeg åpner med en lydhealing med Koshiklokker og leder en lysmeditasjon der deltagerne er aktivt med å skape en felles energi. Det vil virke trygt og vil være med på å «stemme» energiene foran det som skal skje.

Etterpå gir jeg en felles transekanalisering til gruppen. Budskapet har vist seg å ofte handle om den «røde tråden»  i de spørsmålene som deltagerne selv stiller, etterpå.

Etter felles-kanaliseringen, vil imidlertid det meste av tiden brukes på selve samværet, og deltagernes spørsmål. Deltagerne som ønsker det kan stille spørsmål og få transekanaliserte svar. Jeg kanaliserer mange forskjellige så i løpet av kvelden vil spørsmålene besvares av mange forskjellige. Energiene og visdommens energi vil flyte gjennom sirkelen og påvirke flere enn bare den som får svar på spørsmålet. Mange vil derfor kunne få aha opplevelser i forholdt til eget liv.

Det vil bli en liten pause midt i seansen der det blir enkel servering.

Alle skal få mulighet til å stille spørsmål. Satsangen vil ha en varighet på ca tre timer og ha en gruppestørrelse på minimum 10 stk- max 22 stk

Velkommen til et slikt samvær i dyp åndelighet, kjærlighet og glede!

 

-Har du lyst til å arrangere en Satsang der du bor?

Ta kontakt 🙂