Indriel Body & Soul

Fra bloggen

Er Bio-Resonans, E-Lybra fremtidens mirakuløse medisin?

Kvantemedisin og Bio-Resonans, har allerede i mange år vært et tilbud innen komplementær medisin. Likevel er det som om det først i senere tid har blitt mer oppmerksomhet rundt dette med energivibrasjoner, og hvordan energivibrasjoner kan påvirke vår helse. Bio-resonans, E-Lybra og Kvantemedisin går alle under paraplybegrepet energimedisin. Fordi de tar for seg sykdom og behandler helse på energinivå. Healing er kanskje den mest kjente formen for energimedisin.

Gjennom sosiale media få vi stadig mer informasjon. Mange får nå derfor øynene opp for energifrekvenser og energimedisin.

At energifrekvenser kan være helbredende er ikke NY- tenking. Dette var noe de aller tidligste sivilisasjoner både visste, og kunne noe om. Jeg nevner det gamle Egypt spesielt. De valgte og brukte stein som inneholdt mye kvarts, i sin tempelbygging. Kvarts er kjent for sin evne til å samle, og lede energi. Slik sørget de for at templene hadde den rette vibrasjonen/ energien. Noe som påvirket presteskapet, neofytene, besøkende, og satte dem i rett «stemning»

I tillegg brukte de instrumenter, og chanting, bevisst. Både i spirituell praksis, og healing seremonier. I nyere tid har spesielt Masaru Emoto og hans forskning på hvordan negative, og positive utsagn har effekt på danningen av snekrystaller, fått oppmerksomet. Han viser også hvordan vann og planter påvirkes av positive/ negative vibrasjoner. Vi mennesker består av 75% vann. Emoto mener at vi mennesker også påvirkes av energetiske vibrasjoner.

Flere og flere får kunnskap om, og blir oppmerksom på Schumann resonansens effekt på oss mennesker. Den er et spektrum av energitopper man finner i den ekstremt lavfrekvente delen av jordens elektromagnetiske felt. Det er snakk om en global elektromagnetisk resonans.

Lydhealing med stemme, Gong, og Krystallboller blir mer og mer populært. Også musikk med spesielle frekvenser kan påvikre oss. 528Hz blir kalt for Guds eller kjærlighetsfrekvensen. Jeg mediterer mye til slik musikk, eller bare lar den stå på i bakgrunnen. Jeg føler den positive virkningen 528Hz har på kroppen.

Healing, er kort sagt en måte å tilføre energivibrasjoner fra et menneske til et annet. Gjennom kanaliseringene mine opplever klientene at de får en del lydhealing, selv om jeg personlig ikke kan noe om lydhealing. Dette har gjort meg nysgjerrig.

Alt er energi/ vibrasjoner, og vi mennesker er elektromagnetiske vesen. Tanker, følelser, lyd osv har altså en påvirkning på oss. Både i positiv og negativ reting. For meg blir det logisk at det å tilføre «riktig» vibrasjon, kan nøytralisere ubalanser, og helbrede. Bio-resonans E-Lybra kan derfor være unike i så måte. Hjelpe til med å balansere energiflyten i kroppen. Fjerne/ nøytralisere de bakenforliggende energiblokkeringer, årsakene til mental, fysisk, og emosjonelt stess. Dermed redusere de fysiske plagene og symptomene. Man kan oppleve å få mer energi.

Det finnes Ordtak som sier: «Når eleven er klar kommer læreren» eller «Den som leter finner» -Klisjèer vil nok mange si. Mulig det, men det gjør ikke disse ordtakene mindre sanne for meg. Dette kom til meg på helt riktig tidspunkt og i perfekt rekkefølge, i min prosess mot bedre helse.

Noen av dere har sikkert lest mitt innlegg om min erfaring med Tong Ren og Soul Body Fusion, som ble inngangsporten til Bio-resonans E Lybra (kan leses HER)

Lars Utler, som jeg går til behandling hos, og nå henviser alle forespørsler om healing til, bruker også kvantemedisin/ bioresonans i sine behandlinger. Det ble redningen for meg nå på nyåret.

I slutten av januar tok jeg covid-Vaksine nr. 2. Fikk den første i desember 2021. Hadde avventet lenge fordi jeg var bekymret for at vaksinen kunne ha negativ innvirkning på mine autoimune sykdommer. Da dose nr 1. ikke ga noen negative bivirkninger, snarere kvikket meg opp, var jeg ikke bekymret for dose nr. 2.

Den dosen slo meg imidlertid helt ut. Samme kveld fikk jeg intens hodepine, intense smerter i leddene, og i beina. Var slapp og utmattet. Jeg hostet, og følte meg veldig syk. Etter en uke på denne måten, der jeg var helt sengeliggende. Tok jeg kontakt med Lars for å få hjelp. Han fortalte meg at E-Lybra maskinen hadde et eget program som kunne hjelpe mot vaksineskader. Det tenkte jeg var mest nærliggende å prøve først.

E-Lybra systemet.

Bio-Resonanse E-Lybra er en form for kvantemedisin. Den har en teknologi som forenklet kan forklares som et energibalanserings system. Denne maskinen kan ses på som et femtedimensjonelt redskap. Systemet kan brukes til å balansere kropp, sinn og sjel rent energetisk. Rett og slett få deg tilbake i optimal balanse. E-Lybra er et bio-resonans-apparat, som sammen med en interaktiv PC-programvare, brukes til å oppspore, rette opp, fysiske og psykiske ubalanser i kroppen, og energifeltene dine.

Bioresonans er et paraplybegrep som vanligvis henviser til samspillet mellom energifeltet (biofeltet) til en levende organisme, og det frekvensmønsteret som påvirker dette. Formålet med bioresonans i behandling er å gjenopprette balanse i kroppens energifelt, også kalt biofeltet.

Maskinen har programmer som behandler med samme vibrasjoner som alt av urter, planter, homeopati, biopati, helsekost, anatomi og fysiologi, samt moderne medisiner. E-Lybra er designet for å analysere ubalanser i biofeltet til klienten, og samtidig gi behandling som harmonerer med ubalansene den finner. Selv om apparatet kan finne ut hvor det er ubalanser i kropp og psyke, stilles det ingen diagnose. I stedet behandles/ balanseres bare kroppens energifelt. Både følelsesmessige og fysiske ubalanser på alle plan, kan slik behandles via frekvenser –

– Ubehandlede traumer kan gi fysiske smerter i kroppen. Apparatet kan avdekke og behandle bakterier, virus og parasitter, samt avdekke vitamin- og mineralmangel. Det kan også brukes til å styrke organfunksjoner, ved blant annet å gjenopprette enzymer, peptider og andre hjelpestoffer i kroppen. 

Systemet plukker opp elektromagnetiske frekvenser fra kroppen som kommuniserer med frekvenser fra e-Lybra apparatet, og programvaren i PC’en. Dataprogrammet skanner gjennom over 330 000 enheter av ulike mangler, ubalanser, belastninger, blokkeringer, og forgiftninger i kroppen, som alle har sitt spesielle svingningsmønster. Idet kroppen gir tilbakemelding med tilsvarende svingningsmønster i behandling oppstår en resonans. Resonansen balanserer og nøtraliserer.

– PC-en vil regne ut nøyaktig hva du trenger, og behandle alt individuelt, samtidig som det produseres vibrasjon som fra et homeopatisk middel i korrekt styrke. Meditasjon, healing, og jording (earthing) inngår også i behandlingsprogrammene.

Man finner også mange nyere programmer, utviklet for helberedelse av mors og fars traumer, nedarvet gjennom genetiske linjer, tidligere livs traumer. Ubevisste sannheter man ble programmert med som barn og som påvirker/ begrenser voksenlivet. E-Lybra kan også avdekke genetisk betingede belastninger i immunsystemet, og styrke kroppen før sykdom får mulighet til å utvikle seg. 

Det beste for meg, er at man kan fjernbehandles med bio-resonans E-Lybra. Jeg sendte Lars en hårprøve slik at mitt DNA kunne legges inn i maskinen. Slik kan jeg få behandling når som helst, selv om jeg befinner meg langt unna. Fungerer bedre for meg enn noen fjernhealing har gjort. Behandlingsmønstrene kan også lagres i en såkalt e-pendant, som klienten kan bære rundt halsen, eller i en lomme. Når man bærer pendanten, vil den være programmert med frekvensene fra behandlingen, og dermed fortsette å støtte behandlingen. Det finnes i tillegg pendanter som er ferdig programmerte. Mot stress, for beskyttelse, lyskroppen osv.

e-pendant

Placeboeffekt? -Alt jeg vet, er at jeg egentlig ikke trodde så mye på det. Var bare så syk at jeg var åpen for å prøve. Jeg kjente at det skjedde mye i kroppen. Etter to timers behandling kunne jeg reise meg fra senga. Hodepinen og smertene var borte. Ble gradvis i bedre form utover dagen. Maskinen skannet meg, og kom med forslag til andre ting som trengte oppmerksomhet. på grunn av den positive nesten litt mirakuløse bedringen den dagen, har jeg fortsatt med behandlinger.

I mange år har jeg arbeidet med mitt «indre barn», og traumearbeid Trodde at jeg var bevisst på og ganske ferdig med det meste. Det viste seg at ved å kjøre program på min mors og fars linje (nedarvede ting) samt tidligere liv, og barndoms traumer, så fant maskinen noen småting som ikke var balansert.

Etter denne behandlingen følte jeg på en lettelse jeg ikke kan huske jeg har hatt før. Under behandlingen la Lars en e-pendant inn i maskinen. Den ble programmert og forsterker behandlingen. Jeg er godt vant med å bruke krystaller. Min erfaring er at e-pendanten virket mye sterkere enn en krystall. Kanskje fordi den er programmert med akkurat det JEG trenger?

Som nevnt finnes det også forhåndsprogrammerte e-pendanter. For beskyttelse mot fremmede energier og entiteter. For å motvirke stress. For å utvikle lyskroppen. osv. Jeg ville prøve en for beskyttelse og stress også. Så sensitiv som jeg er, suger jeg til meg andres energier, og påvirkes av dem. Påvirkes også av alle typer elektromagnetiske felt. Forskjellen er svært merkbar. I positiv retning.

Kronisk stress er en av de største faktorene som påvirker helsen min. Stress bryter ned kroppen. Visste du forresten at man kan få diabetes av stress?? Det har jeg fått vite nå, av min Endokrinolog. At det ikke alltid er nok å passe kosten. Leveren kan produsere masse sukker uansett. Spesielt om man er utsatt for mye negativt stress.. Klart jeg ville ha noe som beskyttet meg mot stress.

  • opplevelsen var helt vidunderlig. Jeg er mye roligere, sover mye bedre om natta. Jeg var helt stressintolerant, nå tåler jeg mye mer.

For meg har dette nesten vært mirakuløst. Jeg har prøvd alt og jeg mener ALT tidligere uten å finne så mye som faktisk virker. Vet derfor meget godt hva jeg tåler og ikke, hva som fungerer på meg og ikke. Selv om mange har og har hatt sin egen fasit på hva som mirakuløst vil hjelpe meg, vet jeg best selv. Har maaange års erfaring. Gidder ikke bruke tid på noe jeg allerede har undersøkt, utredet og testet uten noe resultat.

Jeg vil derfor ikke være en som sier at denne behandlingen løser alt for DEG, selv om det har hjulpet meg.. Det er ikke mye jeg anbefaler. Dette er likevel noe jeg anbefaler jeg deg å vurdere. Bare du kan erfare om dette har effekt på deg, eller ikke.

Jeg holder meg kun til deg jeg ser, og kjenner at virker. Må si at jeg gjennom E-Lybra behandling ser håp i enden av sykdomstunnellen. Har hatt de beste dagene nå, jeg ikke har hatt på lang tid. Det spiller ingen rolle om jeg aldri skulle bli helt frisk, så lenge jeg kan ha en god livskvalitet i flere dager. Tilbringe mindre tid i sengen. Jeg tar uansett en dag om gangen..

I denne tiden med transformasjon, er det mange andre som føler seg utslitte både fysisk, mentalt og emosjonelt. Vår moderne verden utsetter oss for konstant bombardement av ulike former for informasjon, energi og elektromagnetisk stråling, som kan skape stress og ubalanse. Noe som igjen er med på å påvirke og tappe oss for vår vitaleenergi. Vitaliteten vår blir lav, og jo lavere vitalenergien er, jo mer strever vi både fysisk, psykisk, og emosjonelt.

Den er faringen jeg har med bio-resonans E-Lybra får meg til å tenkepå mirakler. Kanskje er det så enkelt? At vibrasjonsmedisin faktisk fungerer. Har alltid vært opptatt av å finne kjernen, årsaken, og behandle denne. Det er ikke alltid så lett. At denne maskinen finner ut av dette med en gang, og behandler det, virker nesten litt for godt til å være sant. Skjønner godt at man kan bli skeptisk. Uansett hvordan jeg snur og vender på det, så hjelper dette meg. Erfaringene mine gjør meg mer og mer overbevist om at dette kan være fremtidens medisin.

Vi utvikler oss mot å bli mer i kontakt med oss selv og jorden. Alt levende. Både vi og moder jord må tilbake i balanse. Bio-resonsans E-Lybra understøtter dette på den beste måten. Har ikke vært borti noe som har hjulpet meg bedre. Kvantemedisin har vært forut for sin tid, føler jeg.

Har du lyst å få mer informasjon om E-Lybra, bestille time, eller bare kjøpe en ferdig programmert pendant.

Du kan nå Lars på tlf: 47297844 eller mail: newenergy444@gmail.com

Photo by Elia Pellegrini on Unsplash

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *